Medlemmer af CISU til folkelig u-landsoplysning i Danmark

CISU er en sammenslutning af mere end 270 folkelige, danske organisationer, der alle er engagerede i udviklingsarbejde. CISU arbejder på tre måder: Vi støtter medlemsforeningernes arbejde gennem kurser, rådgivning og online guides om alt fra økonomistyring i projekter over organisationsudvikling og til bæredygtig udvikling. Vi støtter danske organisationers udviklingsprojekter med op til 3,5. mio. kr. gennem Civilsamfundspuljen, Puljen for Klima og Miljø og Naboskabspuljen humanitære indsatser med op til 5 mio. kr. gennem nødhjælpspuljen, DERF.

Se mere på Legatbogen

Støtter
 • Folkelig u-landsoplysning i Danmark
 • Medlemmer af CISU, som har været medlemmer mindst ét år samt foreninger der tidligere har modtaget støtte fra Civilsamfundspuljen
 • Med formålet at styrke og understøtte de folkelige foreningers oplysningsaktiviteter om u-landene. Puljen vil blive fordelt i portioner á maksimalt DKK 25.000
 • Et mangfoldigt og fantasifuldt udvalg af oplysningsaktiviteter i Danmark, som formidler viden om udviklingssamarbejde og/eller om udviklingslande situation gerne med udgangspunkt i jeres forenings konkrete aktiviteter og partnerskaber i udviklingslandene. Aktiviteterne skal dog opfylde følgende krav:
 • Aktiviteten skal foregå i Danmark og skal nå ud til en bredere offentlighed – altså nå ud over foreningens sædvanlige kreds af medlemmer og støttepersoner
 • Aktiviteten skal fokusere på udviklingslande og udviklingssamarbejde – ikke (alene) på fx, erfaringsudveksling, kulturel udveksling eller integrationsprojekter i Danmark
 • Udgifter til den støttede aktivitet skal være afholdt indenfor 12 måneder efter bevillingstidspunktet. Puljen støtter ikke udgifter til aktiviteter, der ligger før bevillingstidspunktet
 • Ud fra en række retningslinjer; se vejledningen under Nødvendige dokumenter

Støtter ikke
 • Organisationer, som har en rammeaftale med Udenrigsministeriet
 • Udgifter til aktiviteter, der ligger før bevillingstidspunktet. Dvs. aktiviteten tidligst kan have en startdato, der ligger fem uger efter ansøgningsfristen. Vær desuden opmærksom på, at udgifter til den støttede aktivitet skal være afholdt senest 12 måneder efter bevillingen er givet.
 • Indsamlinger og aktiviteter der primært sigter mod fundraising til organisationen
 • Aktiviteter, der alene har karakter af erfaringsudveksling, kulturel udveksling eller integrationsprojekter i Danmark
 • Aktiviteter, der udelukkende handler om at kapacitetsopbygge ansøgers egen organisation, for eksempel gennem kurser eller til at hyre ekstern konsulentbistand, der ikke er knyttet til en bestemt aktivitet
 • Aktiviteter med karakter af driftstilskud til organisationens arbejde. (For eksempel løbende/faste udgifter til hosting, gentagne aktiviteter uden nytænkning eller igangværende arbejde)
 • Aktiviteter, der ikke har oplysning som hovedformål
 • En procentsats af det ansøgte beløb til administration eller uforudsete udgifter
 • Flere aktiviteter udført af samme organisation til samme arrangement (fx aktiviteter til det samme folkemøde og festival)