Sygeplejeorganisationer (eller beslægtede fag) i konflikt som er økonomisk trængende

Dansk Sygeplejeråd (DSR) er en fagforening, der arbejder med løn- og ansættelsesforhold og organisatoriske interesser for sygeplejersker. Som sygeplejerske og medlem af Dansk Sygeplejeråd, har du mulighed for at søge fonde rettet mod sygeplejersker. Fondene har en række formål, som skal opfyldes for at ansøger kan komme i betragtning. Nogle af legaterne kan også søges af sygeplejestuderende, sundhedsplejersker og organisationer.

Se mere på Legatbogen

Beløb:
1.206.000 DKK

Støtter
  • Organisationer, som er i økonomisk trang som følge af konflikt, der ikke er kendt overenskomststridig (med midler fra solidaritetsfonden, formål 5)
  • Både nationale og internationale organisationer

Støtter ikke
  • Konfliktramte organisationers drift, men alene med midler der går til organisationens konfliktramte medlemmer