Landsdækkende og Regionale projekter, der øger trygheden for dig og alle andre i Danmark

I TrygFonden arbejder vi for, at alle i Danmark kan tage ansvar for egen og andres tryghed. De seneste år har TrygFonden anvendt 550 millioner kroner om året på projekter inden for kerneområderne sikkerhed, sundhed og trivsel. Derudover stiller TrygFonden også hjertestarter til rådighed for offentligheden.

Se mere på Legatbogen

Beløb:
550.000.000 DKK

Støtter
 • Landsdækkende og Regionale projekter, der øger trygheden for dig og alle andre i Danmark inden for TrygFondens 11 fokusområder (se "Mål og fokusområder" i Nødvendige dokuementer)
 • Institutioner, foreninger, myndigheder og forskere
 • Projekter, som er til glæde for så mange som muligt i lokalsamfundet eller på landsplan
 • Igangværende projekter; projektet kan godt være igangsat og stadig komme i betragtning til støtte
 • Med fokus på, at projektets idé har potentiale til at fortsætte og blive indlejret i samfundet, når projektet ophører
 • Med fokus på, at ansøger er i stand til at gennemføre projektet med rimelig sandsynlighed for succes
 • Projekter, som videst muligt omfang dokumenteres inden for et af de to succeskriterier: 1) redde liv og 2) forbedre livskvalitet
 • Konkrete og handlingsrettede projekter, der er tæt på danskernes hverdag.
 • Projekter, som er ofte langsigtede, fordi vi ønsker at involvere projektets målgruppe og på længere sigt motivere til at handle og ændre adfærd
 • Projekter, som er baseret på partnerskaber

Støtter ikke
 • Følgende normalt: sportssponsorater, indkøb af sportsredskaber, privatpersoner, studierejser og driftsomkostninger
 • Projekter, der er kommercielt, politisk eller religiøst funderet, og vi er restriktive mht. støtte til anlægsopgaver
 • Medlemmer af TryghedsGruppens repræsentantskab
 • Afsluttede projekter
 • Privatpersoner som udgangspunkt