Forsøgs- og udviklingsarbejde i højskolen og i højskoleundervisningen

Forening yder støtte i form af Folkeoplysningspuljen, der giver midler og muligheder for højskolernes arbejde, med folkeoplysende aktiviteter i lokalområderne i Danmark.

Se mere på Legatbogen


Støtter
  • Forsøgs- og udviklingsarbejde i højskolen og i højskoleundervisningen, som især inden for nye områder vil komme såvel den enkelte skole som den samlede højskoleverden til gavn
  • En højskole eller af flere højskoler i forening

Støtter ikke
  • Elevbetaling eller nedsættelse af samme
  • Generelt informations / reklamemateriale
  • Anskaffelser (IT, møbler, tekniske apparater mm.)