Lokale initiativer - unges udvikling og deltagelse i fællesskaber

Formålet er at udvikle fællesskaber – der kan søges støtte til lokale initiativer og større projekter, som er drevet af frivillige ildsjæle, baseret på fællesskab og ligger inden for et af vores tre indsatsområder. Vi har særligt fokus på unge mellem 15-30 år og deres engagement i samfundet.

Se mere på Legatbogen

Beløb
30.000.000 DKK årligt

Støtter
 • Lokale initiativer, som er drevet af frivillige ildsjæle, baseret på fællesskab og ligger inden for et af vores tre indsatsområder
 • Foreninger
 • Inden for følgende indsatsområder; unges samfundsengagement, unges jobmuligheder og åbne fællesskaber (se mere under dokumenter)
 • Med fokus på at styrke unges evne til at udvikle og deltage i fællesskaber
 • Med fokus på diversitet og mangfoldighed i projekter
 • Især projekter, hvor der bliver samlet ny viden om eksempelvis frivillighed eller andre emner, der optager civilsamfundet
 • Initiativer, der bruger og arbejder med musik - nyt udstyr eller forbedring af akustikken
 • Med afsæt i Tuborgfondets værdigrundlag - fællesskab, frivillighed og folkelighed - ud fra nedenstående kriterier. Projektet skal ikke nødvendigvis leve op til samtlige kriterier for at kunne opnå støtte
 • 1. Projekter, som styrker de unges stemme og deltagelse i samfundets fællesskaber
 • 2. Projekter, som bidrager til unges dannelse og styrker unges ansvar, engagement og vidensdeling
 • 3. Projekter, som bidrager til at øge de unges jobmuligheder eller anden relevant tilknytning til arbejdsmarkedet
 • 4. Projekter, som bidrager til udvikling af åbne, mangfoldige og engagerende fællesskaber
 • 5. Projekter, som er nytænkende og afprøver nye metoder. F.eks. ift. samarbejdsformer, nye modeller for sociale fællesskaber, brug af ny viden eller teknologi, fremme af virksomheders sociale ansvarlighed, afprøvning af mere markedsbaserede metoder til at sikre sociale initiativers finansielle bæredygtighed, skalerbarhed mm.

Støtter ikke
 • Musikudgivelser
 • Honorar, lønninger o.l.
 • Enkeltpersoner, studie- og sportsrejser, deltagelse i konferencer, rusture eller semesterstartfester og lignende, musik- og bogudgivelser, forskning, institutioner, byggeri- og driftsomkostninger eller kommercielle virksomheder
 • Skoler, friskoler, efterskoler og fritidsinstitutioner, børnehjem, plejehjem, boligforeninger eller initiativer, som tager afsæt i institutioner inden for sundhedsområdet og psykiatrien
 • Sport. Herunder trænings- og sportsrejser, stævner og turneringer, samt etablering og byggeri af sports- og idrætsanlæg
 • Indkøb af sportsudstyr herunder tøj og redskaber