Kulturelle og almennyttige sociale formål

Fondet støtter navnlig kulturelle formål og almennyttige sociale formål. Etatsraad Georg Bestle og Hustrus Mindelegat blev stiftet i 1932. Etatsraad Georg Christian Bestle var vinhandler og levede fra 1855 til 1933. Efter hans hustru Selma Bestles død i 1947 påbegyndtes uddelinger af Mindelegatet.

Se mere på Legatbogen

Beløb:
100.000 DKK

Støtter
  • Kulturelle og almennyttige sociale formål
  • Desuden et mindre beløb til unge handelsmænds uddannelse, hovedsageligt inden for vinbranchen

Støtter ikke