Forskning i sociale og økonomiske udfordringer i Danmark

Rockwool Fonden er en upartisk og selvfinansieret fond, som støtter almennyttige formål. Vi leverer uafhængig forskning og nyskabende løsninger til samfundsmæssige udfordringer gennem praktiske interventioner. For både forskning og interventioner er det overordnede mål at bidrage til en styrkelse af velfærdsstatens sociale og økonomiske bæredygtighed ved at skabe ny og uafhængig viden om og løsninger på samfundsmæssige udfordringer.

Se mere på Legatbogen

Beløb
41.000.000 DKK årligt

Støtter
 • Hovedsageligt forskning, som relaterer sig til sociale og økonomiske udfordringer i Danmark. Udfordringer, der truer velfærdssamfundets bæredygtighed
 • Primært forskning, som i væsentlig grad baserer sig på kvantitative metoder
 • Forskning i sociale og økonomiske udfordringer i Danmark, herunder
 • Udsatte unge
 • Marginaliserede grupper og risikoadfærd
 • Indvandring og Integration
 • Beskatning og sort arbejde
 • Familieøkonomi og arbejdsmarked

Støtter ikke
 • Projekter og aktiviteter, der ligger uden for Fondens forskningsområder
 • Partipolitiske, kirkelige eller religiøse formål
 • Underholdningsformål, sports- og fritidsorienterede formål, herunder sportsklubber
 • Lejrophold og rejser generelt
 • Studieture, stipendier, kandidat- eller ph.d.-projekter, herunder udlandsophold
 • Etablering af eller investering i anlægsaktiver
 • Udgivelse af bøger, der ikke har forbindelse med ROCKWOOL Fondens aktiviteter