Løsninger af samfundsudfordringer gennem praktiske interventioner

Rockwool Fonden er en upartisk og selvfinansieret fond, som støtter almennyttige formål. Vi leverer uafhængig forskning og nyskabende løsninger til samfundsmæssige udfordringer gennem praktiske interventioner. For både forskning og interventioner er det overordnede mål at bidrage til en styrkelse af velfærdsstatens sociale og økonomiske bæredygtighed ved at skabe ny og uafhængig viden om og løsninger på samfundsmæssige udfordringer.

Se mere på Legatbogen

Beløb
41.000.000 DKK årligt

Støtter
 • Initiativer, der finder, udvikler, afprøver og evaluerer sociale og innovative løsninger til helt konkrete samfundsmæssige udfordringer gennem praktiske interventioner
 • Projekter eller initiativer, som fokuserer på marginaliserede unge eller udsatte børn eller unge med høj risiko for at blive marginaliserede
 • Særligt nye innovative løsninger til at fremme integrationen af udsatte unge med mellemøstlig oprindelse, samt nye innovative efterværnsindsatser for anbragte børn og unge
 • Projekter eller initiativer, som tilvejebringer en praktisk og innovativ løsning til, hvordan marginaliseringen eller risikoen for marginalisering kan afhjælpes
 • Projekter eller initiativer, som er en afprøvning af en ny, men udokumenteret indsats på fokusområdet
 • Projekter eller initiativer, som opfylder fondens krav til interventionsaktiviteter
 • Aktiviteter, som kan bidrage til at fremme innovative praktiske løsninger til reduktion af risikoen for fremtidig marginalisering af udsatte unge, og som kan være med til at genoprette de udsatte unges sociale relationer og derved give dem større modstandskraft
 • Projekter, rettet mod udfordringer i forhold til det moderne velfærdssamfund – primært i Danmark og Danmarks nabolande
 • Praktiske interventioner, projekter og initiativer, som indeholder elementer af innovation og afprøvning af nye indsatser og metoder

Støtter ikke
 • Projekter og aktiviteter, der ligger uden for fondens forskningsområder
 • Partipolitiske, kirkelige eller religiøse formål
 • Underholdningsformål, sports- og fritidsorienterede formål, herunder sportsklubber
 • Lejrophold og rejser generelt
 • Studieture, stipendier, kandidat- eller ph.d.-projekter, herunder udlandsophold
 • Etablering af eller investering i anlægsaktiver
 • Udgivelse af bøger, der ikke har forbindelse med ROCKWOOL Fondens aktiviteter