Dansk teknologisk og industriel forskning og opfindelser

Det er fondens formål ifølge fundatsen at medvirke til, at Christian Nielsens virksomheder fortsat kan drives på en sådan måde, at de virker til gavn for dansk industri. Derudover kan fonden yde støtte til dansk teknologisk og industriel udvikling især ved at yde støtte til opfindere eller fabrikanter til udnyttelse af opfindelser eller andre tekniske fremskridt af betydning for dansk industri, eller ved at yde støtte til forskning inden for dansk industri, land- og skovbrug samt fiskeri, når forskningen har industrielt sigte.

Se mere på Legatbogen

Beløb
311.000 DKK årligt

Støtter
  • Opfindere eller fabrikanter til udnyttelse af opfindelser eller andre tekniske fremskridt af betydning for dansk industri
  • Forskning inden for dansk industri, land- og skovbrug samt fiskeri, når forskningen har industrielt sigte
  • Typisk med lån med lempelige vilkår eller som kapitalindskud.

Støtter ikke
  • Generelle sociale formål eller støtte til studie- og kongresrejser