Initiativer og projekter til fremme af advokat- og arkitektstandens udvikling

Dreyers Fond uddeler midler til initiativer og projekter, hvis formål er at fremme advokat- og arkitektstandens udvikling og samspil med samfundet, f.eks. i form af studierejselegater og andre legater, som fondens bestyrelse mener, kan gavne advokat- og arkitektstanden. Derudover har fonden en Hæderspris som tildeles årligt til en advokat og en arkitekt, der har udmærket sig ved en særlig værdifuld indsats inden for sit felt.

Se mere på Legatbogen

Beløb:
17.000.000 DKK

Støtter
 • Initiativer og projekter, hvis formål er at fremme advokat- og arkitektstandens udvikling og samspil med samfundet
 • Fortrinsvis brancheudvikling, videreuddannelse og formidling
 • Studieophold på mindst 3 måneder (gælder dog ikke for summer school)
 • Fortrinsvis arkitektstuderende, der har gennemførst 2/3 af deres studie
 • Jurister med en kandidatgrad og fortrinsvis, hvis de er beskæftiget i advokaterhvervet
 • Tryk og andre udgivelsesudgifter, i form af underskudsgarant, ved udgivelse af bøger
 • Arkitektoniske forstudier

Støtter ikke
 • Driftsudgifter, dog kan der ydes støtte til etablering, hvor drift er indeholdt i det støttede formål
 • Grupperejser og projekter/ophold, der er påbegyndt på ansøgningstidspunktet
 • Jurastuderende
 • Lønudgifter til forfattere
 • Grupperejser og projekter/ophold, der er påbegyndt på ansøgningstidspunktet
 • Byggeri