Almennyttige institutioner og personer i økonomisk trang

Fonden støtter almennyttige formål, dels uddannelse og dels personer og institutioner, der foretager forsøg og undersøgelser af samfundsgavnlig betydning. Der ydes også støtte til arbejdere og funktionærer, som har været beskæftiget i Telefon Fabrik Automatic A/S, samt disses efterlevende ægtefæller. Endelig støtter fonden institutioner med almenvelgørende og samfundsgavnlige formål samt værdigt trængende personers opnåelse af rimelig levestandard.

Se mere på Legatbogen

Beløb:
7.100.000 DKK

Støtter
  • Almennyttige institutioner - aktuelt fortrinsvis vedr. socialt og sygdomsbekæmpende arbejde
  • Personer i økonomisk trang

Støtter ikke