Tenisk/videnskabelig forskning og udvikling for det danske erhvervsliv

Legatets formål er at yde støtte til videreuddannelse og dygtiggørelse af yngre mennesker primært inden for industri og handel, støtte videnskabeligt arbejde for yngre videnskabsmænd - fortrinsvis inden for de tekniske videnskaber - samt i det hele taget virke til gavn for dansk erhvervsliv. Fra og med 1998 yder legatet endvidere støtte til lægevidenskabelig forskning.

Se mere på Legatbogen

Beløb:
6.500.000 DKK

Støtter
  • Tenisk og/eller videnskabelig forskning og udvikling af betydning for dansk erhvervsliv
  • Videnskabeligt arbejde for yngre videnskabsmænd
  • Fortrinsvis arbejde inden for de tekniske videnskaber

Støtter ikke