Videnskabelige formål

Fondens formål er at erhverve og besidde en passende aktiepost i Ellab-koncernen. Fonden støtter projekter, som gør en forskel ved at lokalisere og fokusere på områder, hvor der ikke i forvejen eksisterer en kommerciel værdi og opmærksomhed. Der uddeles også støtte til formål af pludselig opstået karakter eksempelvis naturkatastrofer.

Se mere på Legatbogen

Beløb
12.000.000 DKK årligt

Støtter
  • Videnskabelige formål, hvor der ligges størst vægt på de formål der er relateret til Ellab-koncernens forretningsområder og formål som har en naturlig tilknytning til dette
  • Forskning og udvikling af nye produkter og teknikker, som også omfatter initiativer relateret til salg
  • Personer, private foreninger, organisationer og institutioner

Støtter ikke
  • Private individuelle formål