InnoBooster - God idé med potentiale til at skabe en god forretning

Innovationsfonden har til formål at yde støtte til nye initiativer og ideer, som skaber vækst og arbejdspladser gennem viden. Længerevarende projekter/partnerskaber med fokus på forskning, udvikling og/eller kommercialisering, mindre virksomheder, iværksættere og forskere med gode udviklingsplaner samt studerende, nyuddannede eller forskere, som ønsker at blive iværksættere eller at få en forskerkarriere i det private. For at komme i betragtning, skal du vise, at dit projekt har potentiale til at skabe resultater i form af ny viden, vækst og arbejdspladser. Målet er, at det danske samfund får udbytte af de penge, som bliver investeret i idéen. Det betyder derfor, at projektet kan blive stoppet, hvis resultater udebliver. Hvis det til gengæld viser sig at potentialet er større end først forventet geninvesteres der gerne i projektet.

Se mere på Legatbogen

Beløb
1.600.000.000 DKK årligt

Støtter
  • Små og mellemstore virksomheder med et klart vækstpotentiale, hvor den årlige omsætning er på mindst 2 mio. kr. (senest afsluttede regnskabsår) eller tiltrukket mindst 500.000 kr. i ekstern kapital inden for de seneste år
  • Nye, lovende start-up virksomheder, herunder forskere med kommercielt lovende idéer og resultater, hvor Start-up virksomheder, der er under tre år gamle, kan alternativt vise deres potentiale ved at redegøre for, at man har et team med stærke og relevante kompetencer i forhold til idéen eller at start-up virksomheden har Opnået væsentlige resultater enten i form af forsknings-/udviklingsresultater (patenter, analyseresultater, udvikling af simpel prototype, etc.) eller i form af markedsudbredelse

Støtter ikke
  • Virksomheder uden et CVR nummer
  • Virksomheder under tvangsopløsning, konkurs, frivillig likvidation eller i betalingsstandsning
  • Virksomheder der er ejet med mere end 10 % af stat, regioner eller kommuner. Virksomheder, der er ejet af Styrelsen for Forskning og Innovation, universiteter eller andre forsknings- og uddannelsesinstitutioner er undtaget fra denne begrænsning
  • Virksomheder med driftstilskud fra offentlige institutioner på mere end halvdelen af omsætningen
  • Ikke-kommercielle organisationer