Idéer, der skaber vækst og arbejdspladser i DK (InnoBooster)

Innovationsfonden har til formål at yde støtte til nye initiativer og ideer, som skaber vækst og arbejdspladser gennem viden. Længerevarende projekter/partnerskaber med fokus på forskning, udvikling og/eller kommercialisering, mindre virksomheder, iværksættere og forskere med gode udviklingsplaner samt studerende, nyuddannede eller forskere, som ønsker at blive iværksættere eller at få en forskerkarriere i det private. For at komme i betragtning, skal du vise, at dit projekt har potentiale til at skabe resultater i form af ny viden, vækst og arbejdspladser. Målet er, at det danske samfund får udbytte af de penge, som bliver investeret i idéen. Det betyder derfor, at projektet kan blive stoppet, hvis resultater udebliver. Hvis det til gengæld viser sig at potentialet er større end først forventet geninvesteres der gerne i projektet.

Se mere på Legatbogen

Beløb:
5.000.000 DKK

Støtter
 • Iværksættere, forskere og virksomheder der har nyskabende idéer og projekter som kan skabe vækst og arbejdspladser i Danmark med InnoBooster-investering
 • Udviklingsprojekter drevet af små og mellemstore virksomheder med op til 250 ansatte (SMV), iværksættere eller entreprenante forskere med et CVR-nummer
 • Små og mellemstore virksomheder med et klart vækstpotentiale og nye, lovende start-up virksomheder, herunder forskere med kommercielt lovende idéer og resultater
 • Med fokus på virksomheder med innovative projekter, som kræver viden for at blive til virkelighed. Det gode projekt kan være et nyt produkt, en ny service eller forbedring af en proces, der øger din virksomheds konkurrenceevne og skaber vækst
 • Ny viden. Den kan fx komme fra universiteter og andre uddannelsesinstitutioner eller fra et privat udviklingshus. Det kan også være en ny medarbejder med særlige kompetencer
 • Såfremt din idé har forretningsmæssigt potentiale, og innovationsprojektet er gennemtænkt
 • Virksomheder der ligger inden for rammerne af EU Kommissionens definition af en SMV. Se "Retningslinjer" i "Nødvendige dokumenter"
 • Virksomheder, der har eksisteret mere end tre år, dersom der er opnået en omsætning på min. DKK 2 mio. i seneste afsluttede regnskabsår, - eller dersom virksomheden har tiltrukket ekstern kapital for mindst DKK 500.000 inden for de sidste tre år
 • Virksomheder, der er under tre år gamle. Disse kan ansøge som en startup. For startups kan der dispenseres om kravet til omsætning/ekstern kapital såfremt virksomheden har sammensat et team med de rette kompetencer til at gennemføre projektet og allerede har opnået væsentlige resultater at basere projektet på
 • Med en investering, hvor vi hverken kræver ejerandele eller penge retur – men vi kræver, at I kan vise at I har en vis omsætning eller har tiltrukket ekstern kapital. Som start-up er det nok med et stærkt team, der har lovende resultater at bygge på
 • Virksomheder, der søger et realistisk beløb. Tilpas dit projekt og det beløb du søger, til din virksomheds resultater - idet at der er forskellige krav efter investeringens størrelse

Støtter ikke
 • Virksomheder uden CVR nummer
 • Virksomheder under tvangsopløsning, konkurs, frivillig likvidation eller i betalingsstandsning
 • Virksomheder hvor stat, region eller kommune ejer mere end 10 %. Virksomheder, der er ejet af Styrelsen for Forskning og Innovation, universiteter eller andre forsknings- og uddannelsesinstitutioner er undtaget fra denne begrænsning
 • Virksomheder med driftstilskud fra offentlige institutioner på mere end halvdelen af omsætningen
 • Ikke-kommercielle organisationer