Arkitektur, design og kunsthåndværk i Danmark

Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968 har til formål at yde økonomisk støtte til dansk kunst og kultur, herunder arkitektur, design og kunsthåndværk. Fonden yder primært støtte til udvikling og formgivning af nye produkter inden for design, kunsthåndværk og arkitektur, eventuelt i form at arbejdslegater samt til prototyper og produktudvikling, eventuelt i samarbejde med en producent. Herudover støtter fonden sekundært formidling af bøger og kataloger, film og levende billeder, der fremmer udbredelsen af dansk design, kunsthåndværk og arkitektur, udstillinger, messer mv. af design, kunsthåndværk og arkitektur i ind- og udland samt arbejds- og rejselegater til kunstnerisk virke, ligeledes inden for arkitektur, design og kunsthåndværk. Fonden uddeler desuden legater på 100.000 kr. som påskønnelse af modtagerens arbejdsindsats og virke, et hæderslegat på 400.000 kr. samt rejselegater på 25.000 kr. til afgangselever fra uddannelsesinstitutioner inden for arkitektur, design og kunsthåndværk, hvilke uddeles af uddannelsesinstitutionerne.

Se mere på Legatbogen

Beløb
4.000.000 DKK årligt

Støtter
  • Arkitektur, design og kunsthåndværk i Danmark, herunder
  • Enkeltpersoner, firmaer, foreninger, institutioner og lignende
  • Primært udvikling og formgivning af nye produkter inden for design, kunsthåndværk og arkitektur
  • Prototyper og produktudvikling, eventuelt i samarbejde med en producent
  • Sekundært - formidling af bøger og kataloger, film og levende billeder, der fremmer udbredelsen af dansk design, kunsthåndværk og arkitektur
  • Sekundært - udstillinger, messer mv. af design, kunsthåndværk og arkitektur i ind- og udland samt arbejds- og rejselegater til kunstnerisk virke inden for arkitektur, design og kunsthåndværk
  • Projekter med særlig kunstnerisk kvalitet og udtryk men også nyskabende og eksperimenterende projekter inden for arkitektur, design og kunsthåndværk
  • Generelt kunstnerisk virke, med arbejds- og rejselegater inden for arkitektur, design og kunsthåndværk

Støtter ikke
  • Aktiviteter, der har fundet sted, inden bestyrelsesmødet afholdes
  • Studerende