Almennyttige formål

Brødrene Hartmanns Fond har til formål at yde økonomisk støtte i form af legater eller lån til sociale, humanitære, kulturelle, uddannelsesmæssige eller videnskabelige formål, alt efter bestyrelsens beslutning. Herudover støtter fonden om nødvendigt værdigt trængende efterkommere af direktør Louis Hartmann samt en generel sikring og forbedring af forholdene for nuværende eller tidligere ansatte i Brødrene Hartmann A/S og datterselskaber frem til den 18. december 2012, hvor fonden afhændede samtlige aktier i Brødrene Hartmann A/S. Herudover uddeler fonden Hartmann-Prisen og Hartmann-Diplomprisen, der uddeles til henholdvis særligt værdifulde personlige indsatser, der har bidraget til en fortsat positiv udvikling af det danske samfund samt til yngre personer, der inden for det danske samfund forventes at ville præstere en værdifuld indsats.

Se mere på Legatbogen

Beløb:
200.000 DKK

Støtter
 • Sociale, humanitære, kulturelle samt uddannelsesmæssige eller videnskabelige formål alt efter nærmere beslutning af fondens bestyrelse

Støtter ikke
 • Med lønninger
 • Personlig uddannelse
 • Studierejser
 • Deltagelse i konferencer
 • Udgivelse af bøger og CD'er
 • Afholdelse af koncerter
 • Idræt
 • Teater- og danseforestillinger samt filmproduktion
 • Enkeltpersoner med sociale formål
 • Administrationsudgifter til værtsinstitution, overheads og lignende udgifter