Institutioner/organisationer, der støtter børn og unge i DK og Grønland

Hempel Fonden har til formål at støtte kulturelle, sociale, humanitære, videnskabelige, kunstneriske og andre almennyttige formål. Herunder lægger fonden særlig vægt på uddannelse af børn i nød samt forskning i miljømæssig bæredygtig teknologi inden for overfladebeskyttelse for at kunne bidrage til at bryde den kulturelle arv for fattige børn samt at finde nye bæredygtige måder at bevare vores jord på.

Se mere på Legatbogen

Beløb
70.000.000 DKK årligt

Støtter
 • Institutioner og organisationer, der yder direkte støtte til børn og unge i Danmark og Grønland, som står uden for fællesskabet af forskellige årsager
 • Organisationer, der støtter børn og unge i form af oplevelser, fornødenheder, støtte og vejledning m.m., der som udgangspunkt ligger uden for de statslige eller kommunale støttemuligheder, men som styrker det enkelte barn

Støtter ikke
 • Enkeltpersoners underhold, rejser og studielegater
 • Længerevarende driftsstøtte
 • Oplagte offentlige opgaver
 • Partipolitiske formål
 • Projekter, der er afsluttet
 • Religiøse formål
 • Forskning
 • Indspilning og udgivelse af musik, film og tv samt bøger
 • Enkeltstående koncerter, messer mm.
 • Enkelte sportsklubber