Almennyttige humanitære organisationer

Færchfonden understøtter Færch-familiens foretagsomhed, entrepreneurship, købmandskab og internationale uddannelse og kerer os om det familiære engagement. Færchfonden understøtter også foretagsomhed, vækst og lokal tiltrækningskraft i Vestjylland gennem udvikling af erhverv, kultur med mere.

Se mere på Legatbogen

Beløb:
25.000.000 DKK

Støtter
  • Almennyttige humanitære organisationer
  • Organisationer, der eksempelvis gør en indsats i forbindelse med globale naturkatastrofer

Støtter ikke
  • Studierejser