Selverhvervende trængende kvinder, unge, ældre, forskere samt foreninger/org.

Fondens formål er at yde støtte til følgende: 1) Selverhvervende trængende kvinder, særligt sygeplejersker eller andre, der har ydet hjælp til lidende mennesker, samt sådanne, som er blevet trængende som følge af bedrag. 2) Understøttelse af unge mennesker til opnåelse af uddannelse til en livsstilling, som de med flid stræber efter og har evne til, men mangler midler til at opnå. 3) Ældre mennesker der efter et virksomt liv har mistet evnen til arbejde, og som har psykiske lidelser, herunder sindssygdom. 4) Endvidere kan der ske uddeling af legatportioner til forskere, der har opnået gunstige resultater med at finde midler til bekæmpelse af de ovennævnte lidelser hos ældre mennesker. Subsidiært kan bestyrelsen anvende fondens forskud til foreninger og organisationer, hvis formål falder sammen med nærværende fonds formål.

Se mere på Legatbogen


Støtter
  • Almennyttige formål, herunder værdigt trængende, uddannelse & forskning
  • Selverhvervende trængende kvinder, særligt sygeplejersker eller andre, der har ydet hjælp til lidende mennesker, samt sådanne, som er blevet trængende som følge af bedrag udøvet mod dem af falske venner, sagkyndige rådgivere og forførere eller af anden end dem selv uforskyldt årsag
  • Unge mennesker til opnåelse af uddannelse til en livsstilling, som de med flid stræber efter og har evne til, men mangler midler til at opnå
  • Ældre mennesker der efter et virksomt liv har mistet evnen til arbejde, og som har psykiske lidelser, herunder sindssygdom. Uddelingerne skal have til formål, at skaffe sådanne ældre mennesker omhyggelig kærlig pleje og trøst, som de økonomisk ikke har mulighed for at skaffe sig
  • Endvidere forskere, der har opnået gunstige resultater med at finde midler til bekæmpelse af de ovennævnte lidelser hos ældre mennesker
  • Subsidiært foreninger og organisationer, hvis formål falder sammen med nærværende fonds formål
  • Fortrinsvis ansøgere boende i det tidligere Roskilde Amt, såfremt bestyrelsen i øvrigt finder, at de når henses til trang og værdighed, står lige med andre ansøgere

Støtter ikke