Foreninger og selvejende institutioner for bevægelseshandicappede

Vanførefonden støtter aktiviteter og anlæg for bevægelseshandicappede medborgere, i det omfang sådan støtte ikke ydes af det offentlige. Fonden har i mere end 60 år støttet initiativer, som gennemgribende har været med til at forbedre vilkårene for bevægelseshandicappede i Danmark. Derudover uddeler fonden en pris til en forsker på 100.000, som som gennem sin forskning bidrager til at begrænse forekomsten af fysiske handicap på grund af sygdom, medfødte lidelser eller tilskadekomst. Endvidere uddeler fonden en opmuntringspris på 25.000 til til en person, som har gjort en uegennyttig og bemærkelsesværdig indsats for at lette dagligdagen for fysisk handicappede.

Se mere på Legatbogen

Beløb:
5.200.000 DKK

Støtter
 • Foreninger og selvejende institutioner for bevægelseshandicappede
 • Revalidering
 • Forbedring af boligforhold
 • Lettelse af transport
 • Fremskaffelse af egnede feriehjem og forsamlingslokaler
 • Støtte til børne- og ungdomsarbejdet
 • Sprede oplysning om de fysisk handicappedes problemer
 • Med krav om, at standarderne for godt byggeri og anlæg fra Statens Byggeforskningsinstitut overholdes

Støtter ikke
 • Institutioner og lignende der drives af det offentlige
 • Nybygning og større ombygninger, idet handicapindretning da bør være en del af det samlede budget
 • Kurser og konferencer i udlandet
 • Lægebehandling i udlandet