Projekter og programmer til fordel for kræftramte børn og unge

Børnecancerfonden har til formål at hjælpe børn med kræft i Danmark. Dette gøres ved at øge oplysningen om kræft hos børn, styrke forskning i behandlingsmetoder og forbedre vilkårene for de ramte børn og deres familier. Herunder støtter fonden lægevidenskabelig og anden forskning, børn med kræft og deres pårørende, uddannelses- og mødeaktiviteter samt oplysnings- og informationsvirksomhed vedrørende børnecancer.

Se mere på Legatbogen

Beløb:
45.000.000 DKK

Støtter
 • Projekter og programmer til fordel for kræftramte børn og unge
 • Lægevidenskabelig og anden forskning vedrørende børnekræft
 • Faglige udviklingsprojekter, fx inden for sygepleje, ernæring eller det psykosociale område
 • Uddannelses- og mødeaktiviteter
 • Oplysnings- og informationsvirksomhed

Støtter ikke
 • Særligt for forskningsstipendiatansøgninger: Børnecancerfonden støtter ikke forskningsstipendiater fra ansøgere, der har en kandidatgrad, eller studerende i ph.d.-uddannelsesforløb
 • Passiv deltagelse i møder eller kongresser
 • Rejser i Danmark
 • Rejser til samme møde for flere personer fra samme enhed eller afdeling
 • Driftsudgifter (dog kan der i særlige tilfælde søges midler til at understøtte forskningens infrastruktur – også udenfor ansøgningsfristen)
 • Udgifter, der er afholdt på ansøgningstidspunktet
 • Overhead
 • Andre fonde