Formål til gavn for fysisk handicappede børn eller unge

Legatets midler anvendes til fordel for trængende fysisk handicappede børn eller unge, enten gennem direkte uddeling af legatet til enkelt personer, eller ved tilskud til institutioner, som vil påtage sig midlernes anvendelse i overensstemmelse med det nævnte formål.

Se mere på Legatbogen

Beløb:
870.000 DKK

Støtter
  • Trængende fysisk handicappede børn eller unge
  • Enkeltpersoner eller bestående institutioner, som vil påtage sig midlernes anvendelse i overensstemmelse med det nævnte formål

Støtter ikke