Mindre projekter med henblik på bevægelseshandicappede

Bevica Fonden yder støtte til diverse projekter med henblik på at give mennesker med bevægelseshandicap den størst mulige selvstændighed og uafhængighed. Med afsæt i grundlæggeren, pastor Hans Knudsens filantropiske indsats og intentioner, vil Bevica bestræbe sig på fortsat at gøre en forskel for mennesker med bevægelseshandicap gennem samarbejde med andre og med afsæt i aktuelle samfundsmæssige problemstillinger. Bevica består af Bevica Fonden, Bevica Legater og Bevica Innovation A/S.

Se mere på Legatbogen

Beløb
13.000.000 DKK årligt

Støtter
  • Mindre projekter med henblik på bevægelseshandicappede
  • Klubber, foreninger og selvejende institutioner
  • Projekter, der er med til at give mennesker med bevægelseshandicap den størst mulige selvstændighed og uafhængighed
  • Enkeltpersoners deltagelse i gruppeaktiviteter eller fælles ferierejser - dog skal organisationer o.lign. indsende ansøgning om dette
  • Eksempelvis særlige oplevelser eller mindre forskningsprojekter, til udvikling og etablering af tilgængelighedsløsninger eller til indkøb af hjælpemidler eller særligt sportsudstyr, fx til elkørestole til rugby

Støtter ikke
  • Enkeltpersoner direkte