Projektstøtte over 100.000 kr. (projekter med landsdækkende relevans)

Nordea-fonden har et almennyttigt og velgørende formål, der støtter projekter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. Projekterne kan være i alle størrelser, men har alle til fælles, at de er til gavn og glæde for mennesker over hele landet. Herudover uddeler fonden legater til studieophold i udlandet og tilbyder legatboliger til internationale kapaciteter.

Se mere på Legatbogen

Beløb
500.000.000 DKK årligt

Støtter
  • Projekter med landsdækkende relevans rettet mod brede målgrupper, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur
  • Inden for alle fire områder med specifikke satsninger i 2016-18, som vi prioriterer i vores uddelinger. Se satsningerne på vores hjemmeside
  • Især projekter af høj kvalitet og originalitet, som involverer mange mennesker. Projekterne skal have et klart tilhørsforhold til Danmark
  • Efter Nordea-fondens formål, som er almennyttigt. Det betyder, at projekterne skal være bredt tilgængelige og nyttige for mange og samfundet som helhed og uden kommerciel vinding for enkelte virksomheder eller individer

Støtter ikke
  • Enkeltpersoners individuelle projekter, sponsorater af individer eller private erhvervsvirksomheder og selskaber (A/S, I/S, Aps m.v.) som udgangspunkt
  • Projekter, der allerede er afviklet på ansøgningstidspunktet