Aktive ældre - ældreprojekter

Hos VELUX er ansvarlighed og transparens i højsædet! Som fonde skal vi udfylde vores rolle - at støtte almennyttige projekter - i civilsamfundet på mønsterværdig vis. Det stiller krav til at handle ansvarligt internt hos fondene og til at være transparente i dialogen med omverdenen. Med bevillingerne tilstræber vi at støtte de bedste ansøgere og projekter.

Se mere på Legatbogen

Beløb
1.092.500.000 DKK årligt

Støtter
 • Aktiviteter, hvor seniorer påtager sig en aktiv rolle, der bringer deres ressourcer i spil og opretholder deres handlekraft
 • Ældre og grupper af ældre, der udfører samfundsnyttige aktiviteter
 • Aktive ældre på minimum 60 år, der ikke længere er erhvervsaktive, og som arbejder ulønnet og con amore
 • Især projekter, hvor ressourcestærke ældre indbyder andre ældre til forskellige fælles aktiviteter - men også til gavn for andre end ældre
 • Udgifter forbundet med aktiviteterne, dvs. fx trykomkostninger ved bogudgivelse, indkøb af spinningcykler, robåde og værktøj osv.
 • Aktiviteter, der bidrager til at forebygge og undgå ensomhed, isolation og psykisk sygdom blandt ældre

Støtter ikke
 • Løbende drift og administration af institutioner (fx forskningsinstitutioner og institutter, børnehaver, legepladser, skoler, forsamlingshuse, kulturhuse, plejecentre, hospicer) eller organisationer (herunder foreninger og klubber)
 • Restfinansiering eller indsamling rettet mod mange fonde og sponsorer
 • Løn og honorar til den/de aktive ældre
 • Drift – årligt fortløbende udgifter
 • Forplejning under rejser
 • Højskoleophold, kurophold eller lignende
 • Videreførelse af tidligere erhvervsmæssige aktiviteter
 • Deltagelse i forskningskonferencer (dog undtagelser hvor der foreligger invitation til konferencebidrag)
 • Personlige hjælpemidler, der vil være omfattet af offentlige bevillinger
 • Allerede afholdte udgifter ved en aktivitet