Initiativer til forbedring af udsattes vilkår

Oak Foundation Denmark har til formål at yde økonomiske støtte til sociale projekter i Danmark og på Grønland. Oak Foundation er en del af en lang række Oak-fonde rundt om i verden. Fonden har de sidste 5 år støttet mere end 225 sociale projekter. Fonden yder støtte til såvel 1-årige som 2- og 3-årige projekter.

Se mere på Legatbogen

Beløb
35.000.000 DKK årligt

Støtter
  • Sociale initiativer I Danmark og på Grønland til forbedring af udsattes vilkår

Støtter ikke
  • Projekter udenfor Danmarks grænser, med undtagelse af Grønland og Færøerne
  • Projekter, der er færdiggjort
  • Arbejdslegater
  • Studierejser, kongresdeltagelser og kursushold
  • Løbende drift
  • Forskning og evaluering, medmindre det indgår i mindre omfang i projekter, som henvender sig til overnævnte grupper
  • Individers privatøkonomi