Initiativer for voldsramte familier, kvinder og børn

Oak Foundation Denmark har til formål at yde økonomiske støtte til sociale projekter i Danmark og på Grønland. Oak Foundation er en del af en lang række Oak-fonde rundt om i verden. Fonden har de sidste 5 år støttet mere end 225 sociale projekter. Fonden yder støtte til såvel 1-årige som 2- og 3-årige projekter.

Se mere på Legatbogen

Beløb
35.000.000 DKK årligt

Støtter
 • Kun organisationer, institutioner og lignende - ikke privatpersoner
 • Initiativer omkring hjemløshed
 • Initiativer omkring migrant- og asylarbejde
 • Initiativer til støtte for familier og empowerment af kvinder og børn, der har været udsat for vold, overgreb og andre former for overlast
 • Initiativer omkring sexarbejde
 • Projekter i Grønland og på Færøerne

Støtter ikke
 • Projekter udenfor Danmarks grænser, med undtagelse af Grønland og Færøerne
 • Projekter, der er færdiggjort
 • Arbejdslegater
 • Studierejser, kongresdeltagelser og kursushold
 • Løbende drift
 • Forskning og evaluering, medmindre det indgår i mindre omfang i projekter, som henvender sig til overnævnte grupper
 • Privatpersoner