Projekter til fremmelse af FN som verdensmyndighed

Hermod Lannungs Fond har til formål at støtte arbejdet for fred, international forståelse og nedrustning, og herunder navnlig at støtte bestræbelser på at sikre respekten for lov og ret i verden og at fremme mellemfolkeligt samvirke og mellemfolkelig forståelse som brobygning over økonomiske, samfundsmæssige og kulturelle skel. Fonden er særligt opmærksom på initiativer, der tager sigte på at styrke og videreudvikle FN til en verdensmyndighed med sådanne beføjelser og magtmidler, at den kan sikre freden ved at håndhæve international retsorden.

Se mere på Legatbogen

Beløb:
2.000.000 DKK

Støtter
  • Projekter til fremmelse af FN som verdensmyndighed
  • Arbejdet for fred, international forståelse og nedrustning, og herunder navnlig at støtte bestræbelser på at sikre respekten for lov og ret i verden og at fremme mellemfolkeligt samvirke og mellemfolkelig forståelse som brobygning over økonomiske, samfundsmæssige og kulturelle skel
  • Især initiativer, der tager sigte på at styrke og videreudvikle (udbygge) FN til en verdensmyndighed med sådanne beføjelser og magtmidler, at den kan sikre freden ved at håndhæve international retsorden
  • Udgivelse af værker, særlige publikationer m.v.

Støtter ikke
  • Organisationers medlemsblad e.l.
  • Studieophold i udlandet
  • Med tilskud til organisationers normale drift, administration e.l. og i almindelighed heller ikke bidrag til rejseudgifter til kongresser, møder e.l.