Dansk Missionsråd - Udvikling (DMR-U)


Støtte til mange, strategi for få

DEBAT: Strategien, der i 13 år har bestemt retningen i dansk civilsamfundsstøtte, hjælper mange, men anvendes kun af en snæver kreds af danske ngo'er. Ikke engang danske ambassader har taget den til sig. Det skriver Lars Udsholt, DMR-U.