Finanslov


Overblik: Her er de udviklingspolitiske prioriteringer i finansloven

Overblik: Her er de udviklingspolitiske prioriteringer i finansloven

FINANSLOV: Regeringen og Dansk Folkeparti fastholder det rekordhøje bidrag til humanitære indsatser. Aftalen tydeliggør samtidig, at udviklingsbistanden er blevet et strategisk redskab til at begrænse migration og flygtningestrømme.

Kræver adgang til Altinget | Udvikling"
Højere vækst giver højere ulandsbistand

Højere vækst giver højere ulandsbistand

FINANSLOV: Udviklingsbistanden stiger med 0,6 milliarder næste år, for den danske økonomi er vokset. Det svarer stadigvæk til 0,7 procent af BNI. Pengene går især til nærområder og til kvinders seksuelle og reproduktive sundhed.

Kræver adgang til Altinget | Udvikling"