Klummer


DIIS-forsker: Verdensmålene lider under petitesser i valgkampen

DIIS-forsker: Verdensmålene lider under petitesser i valgkampen

KRONIK: Valgkampen kommer til at dreje sig om indenrigspolitiske anliggender som tilbagetrækning for nedslidte, der er en petitesse i forhold til vores samlede velfærd på langt sigt, skriver Lars Engberg-Pedersen, der vil have større fokus på FN's verdensmål.

Kræver adgang til Altinget | Udvikling"