Kronik


CBS-forsker: Verden har 10 år tilbage

CBS-forsker: Verden har 10 år tilbage

KRONIK: Vi skal satse på FN's 17. verdensmål om samarbejde for at redde verden. Det kræver, at vi skrider til handling nu, indgår systemiske partnerskaber på tværs og skaber en kollektiv forståelse, skriver Anders Brøndum Klein.

Kræver adgang til Altinget | Udvikling"
DIIS-forsker: Sahel-operation virker ikke efter hensigten

DIIS-forsker: Sahel-operation virker ikke efter hensigten

KRONIK: Antiterror-operationerne i Sahel kan måske begrænse terroristernes handlerum i noget tid. Men hvis ikke operationerne følges op af sociale og politisk ansvarlige myndighedsstrukturer, får vi ikke fred og sikkerhed, skriver Signe Marie Cold-Ravnkilde.

Rådgiver: Vi må ikke opgive blended finance på grund af en enkelt rapport

Rådgiver: Vi må ikke opgive blended finance på grund af en enkelt rapport

KRONIK: Vi skal ikke opgive blended finance på grund af en enkelt rapports konklusioner om mobiliseringsfaktoren. Det er i stedet vigtigt, at vi stiller og analyserer de rigtige spørgsmål. Debatten om blended finance fortjener en nuancering, skriver Lasse Møller.

Kræver adgang til Altinget | Udvikling"