Klummer


Mattias Söderberg: Internationalt udsyn er afgørende for ny klimalov

Mattias Söderberg: Internationalt udsyn er afgørende for ny klimalov

KOMMENTAR: Danmarks klimaindsats eller mangel på samme har konsekvenser for omverdenen, ligesom andre landes handlinger har indflydelse på vores klima. Derfor er det vigtigt, at den kommende klimalov får en tydelig international dimension, skriver Mattias Söderberg.

Kræver adgang til Altinget | Udvikling"
Rådgiver: Vi må ikke opgive blended finance på grund af en enkelt rapport

Rådgiver: Vi må ikke opgive blended finance på grund af en enkelt rapport

KRONIK: Vi skal ikke opgive blended finance på grund af en enkelt rapports konklusioner om mobiliseringsfaktoren. Det er i stedet vigtigt, at vi stiller og analyserer de rigtige spørgsmål. Debatten om blended finance fortjener en nuancering, skriver Lasse Møller.

Kræver adgang til Altinget | Udvikling"
Mattias Söderberg: Klimaloven skal spises en bid ad gangen

Mattias Söderberg: Klimaloven skal spises en bid ad gangen

KOMMENTAR: Folketinget forhandler lige nu om en klimalov med en bred konsensus om at reducere udslippene med 70 procent i 2030. Men man bør også drøfte, om klimaloven bør indføres med delmål. Det er den eneste metode, der kan få loven til at give mening, skriver Mattias Söderberg.

Kræver adgang til Altinget | Udvikling"