Debat

92-gruppen: Opfølgning på Paris er deprimerende læsning

DEBAT: Danmark har en klar egeninteresse i en stærkere klimaindsats, skriver Troels Dam Christensen fra 92-gruppen. Han finder EU’s opfølgning på Paris-aftalen deprimerende og efterlyser et højere ambitionsniveau.

Det er helt afgørende, at EU meget hurtigt ændrer
signaler og politik og tydeligt erkender, at der er brug for øgede ambitioner. Og det er ikke godt nok, at Danmark her agerer lunken mellemvare i EU, lyder det fra 92-gruppen.  
Det er helt afgørende, at EU meget hurtigt ændrer signaler og politik og tydeligt erkender, at der er brug for øgede ambitioner. Og det er ikke godt nok, at Danmark her agerer lunken mellemvare i EU, lyder det fra 92-gruppen.  
Minna Møbjerg Stevnhoved
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Troels Dam Christensen
Koordinator for 92-gruppen

Der er ingen tvivl om, at klimaaftalen fra Paris er et vigtigt skridt fremad for den globale indsats mod klimaændringerne.

Men den er langt fra nok.

Brug for hævet ambitionsniveau
De nationale klimaplaner, som verdens lande meldte ind til den nye aftale, bringer os kun cirka halvvejen mod målet om max to graders temperaturstigning. Selv hvis disse klimaplaner gennemføres, er vi ifølge UNEP stadig i fuld fart på vej mod 3-3,5 graders temperaturstigning i dette århundrede, hvilket er katastrofalt.

Fakta
Deltag i debatten!
Send dit indlæg til [email protected]
Kilde: EEA, okt 2015 (s11). EU’s nuværende 2020, 2030 og 2050 klimamål. Den røde pil er tilføjet af 92-gruppen. Pilen illustrerer, hvad der skal ske, hvis EU skal gå efter den øvre ende af sit nuværende 80-95% reduktionsmål for 2050, hvilket sandsynligvis ikke engang vil være nok til at nå målene i Parisaftalen. Det fremgår tydeligt, at EU's 2020 og 2030 målsætning ikke befinder sig på denne linje.
Kilde: EEA, okt 2015 (s11). EU’s nuværende 2020, 2030 og 2050 klimamål. Den røde pil er tilføjet af 92-gruppen. Pilen illustrerer, hvad der skal ske, hvis EU skal gå efter den øvre ende af sit nuværende 80-95% reduktionsmål for 2050, hvilket sandsynligvis ikke engang vil være nok til at nå målene i Parisaftalen. Det fremgår tydeligt, at EU's 2020 og 2030 målsætning ikke befinder sig på denne linje. Foto:

Samtidig aftalte verdens lande i Paris at gå efter et mere ambitiøst og sikkert temperaturmål end de 2 grader, nemlig et ”godt stykke under 2 grader” – og at forsøge at nå 1,5 grad. Altså et hævet ambitionsniveau.

Deprimerende læsning
Det er oplagt, at det med de nuværende utilstrækkelige klimaplaner kun kan nås, hvis verdens lande hurtigt øger deres nationale klimamål og -ambitioner. 

Kommissionen mener tydeligvis, at EU allerede via sine nuværende klimamål er på linje med Paris-aftalen, og således bare skal fokusere på at opfylde dem. Det er åbenlyst forkert. 

Troels Dam Christensen , Koordinator for 92-gruppen

Desværre ser denne forståelse ikke ud til at have nået EU. 2. marts kom EU-Kommissionen med en meddelelse om EU’s opfølgning på Paris-aftalen. Det er deprimerende læsning.

Kommissionen mener tydeligvis, at EU allerede via sine nuværende klimamål er på linje med Paris-aftalen, og således bare skal fokusere på at opfylde dem.

Det er åbenlyst forkert. Som det ses af denne graf, er EU’s nuværende klimamål på mindst 40% reduktion i 2030 ikke engang på linje med EU’s eget klimamål på 80-95% reduktion i 2050. Og med det øgede ambitionsniveau og temperaturmål fra Paris-aftalen vil EU’s 80-95% mål i 2050 efter al sandsynlighed ikke længere være nok.

Danmark er ikke blandt de progressive
EU vil altså ikke snakke øgede ambitioner i forhold til sine egne klimamål, selv om det er åbenlyst nødvendigt.

Det holder ikke og er samtidigt et meget destruktivt signal at sende til resten af verdenen på et tidspunkt, hvor der netop er behov for, at landene går sammen om at øge ambitionsniveauet for at nå Paris-aftalens mål.

Heldigvis reagerede en række især vestlige EU-lande mod Kommissionens linje på ministerrådsmødet 4. marts og ønskede øgede ambitioner.

Desværre var Danmark ikke tydeligt blandt disse mere progressive lande. I stedet bakkede den danske energi-, forsynings- og klimaminister på ministerrådsmødet 4. marts op om EU-Kommissionens utilstrækkelige meddelelse.

Som rapporteret her på Altinget har ministeren siden holdt fast i denne linje, herunder på det åbne samråd i energi-, forsynings-, og klimaudvalget i Folketinget 6. april.

Positionen ser ud til at være, at EU og Danmark allerede gør langt mere end andre, så umiddelbart er de nuværende mål nok, og der er i hvert fald ingen grund til at diskutere øget ambitionsniveau for EU og Danmark på nuværende tidspunkt.

Det er de andre lande, der må gøre mere.

Klar egeninteresse i stærkere indsats
Men sådan er det ikke. Hvis vi skal have nogen chance for at gennemføre Paris-aftalen og holde os under de 2 - endsige de 1,5 - graders temperaturstigning, har vi meget få år til at stille om.

EU og Danmark må ligesom alle andre lande med det samme gå i gang med denne proces og signalere det klart og tydeligt. USA og Canada gik for nyligt sammen om en række nye klimainitiativer på baggrund af Paris-aftalen. Når de kan, må EU også rykke. 

Det er derfor helt afgørende, at EU meget hurtigt ændrer signaler og politik og tydeligt erkender, at der er brug for øgede ambitioner - også fra EU. Og det er ikke godt nok, at Danmark her agerer lunken mellemvare i EU.

Danmark og vores erhvervsliv har en klar egeninteresse i en stærkere klimaindsats fra EU’s side.

Vi må nu vælge at være på den rigtige side af kampen i EU, og i stedet for at fokusere på at undgå forpligtelser selv, så bruge vores kræfter på at gå efter, hvad der skal til for at redde klimaet og leve op til Paris-aftalen.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Troels Dam Christensen

Sekretariatsleder, 92-gruppen, medlem, 2030-panelet, Klimarådets Klimadialogforum
cand.scient. i biologi (Københavns Uni. 1993)

0:000:00