Klumme: Civilsamfundet er verdensmålenes sværvægter

KLUMME: Civilsamfundet er i sværvægtsklassen, når det kommer til at arbejde med verdensmålene, men der er plads til forbedringer. Det viser en ny analyse, Globalt Fokus har lavet i samarbejde med CISU og 92-gruppen. Sekretariatsleder for Globalt Fokus Peter Christiansen gennemgår resultaterne her. 

Placeholder image
"Civilsamfundet har taget målene til sig, forholdt sig til målene og deres påvirkning af deres arbejde. Den brede tilslutning er et godt udgangspunkt for handling," skriver Peter Christiansen i sin klumme. Foto: Maria Gershuni/Wikimedia Commons

"Vi forstår, at dette er noget, vi må forpligte os til. Fordi ved at gøre det anerkender vi, at vores mest basale bånd – vores menneskelighed – fortæller os, at vi må handle!"

Det er snart tre år siden, at de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling blev underskrevet af verdens ledere.

Som den tidligere amerikanske præsident Barack Obama her talte om vigtigheden i, at vi alle skal forpligte os til at handle.

At handle er lige præcis, hvad civilsamfundet gør. Det viser analysen "Civilsamfundets arbejde med verdensmålene", som Globalt Fokus sammen med CISU og 92-gruppen har lanceret.

Fakta
Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

Kilde: UNDP's Nordiske kontor i Danmark, Globale Gymnasier og Mellemfolkeligt Samvirke

Analysen sætter skarpt fokus på, hvordan civilsamfundet har taget verdensmålene til sig i deres arbejde. Civilsamfundet er i sværvægtsklassen, når det kommer til at arbejde med verdensmålene. Analysen viser dog også, at selv foregangsaktører som civilsamfundet har plads til forbedringer.

Analysen viser, at civilsamfundet i Danmark efter verdensmålenes tilblivelse har sat sig en fælles handleramme. Den dækker ikke mindre end 70 civilsamfunds-organisationer og viser, at næsten alle – 91 procent af de adspurgte organisationer – arbejder med verdensmålene i dag.

Der er en risiko for, at der kan opstå ensretning i civilsamfundets indsatser, hvis alle følger det samme spor og stopper med at tænke nyt. Vi når ingen steder med en business as usual-tilgang.

Peter Christiansen, Sekretariatsleder, Globalt Fokus

Det er fine tal, der viser, at civilsamfundet i den grad har taget verdensmålene til sig og omsat dem til reel handling i deres hverdagsarbejde.

Omvendt viser undersøgelsen også et civilsamfund, der må og skal nytænke deres indsatser. Der er ikke tid til at høste de lavt hængende frugter, hvis verdensmålene skal gennemføres inden 2030.

Fælles handleramme kræver innovation
Mere dybdegående viser rapporten, hvordan verdensmålene har sat en ramme for organisationernes arbejde.

60 procent af organisationerne fortæller, at de bruger verdensmålene som en ’krog’ til at sætte organisationens arbejde op på verdensmålenes delmål og indikatorer. Ligeledes svarede 26 procent af organisationerne, at verdensmålene er et udgangspunkt for at justere deres arbejde.

Civilsamfundet har taget målene til sig, forholdt sig til målene og deres påvirkning af deres arbejde. Den brede tilslutning er et godt udgangspunkt for handling.

Undersøgelsen fremhæver også nogle områder med behov for udvikling – eller ligefrem transformation – for civilsamfundsorganisationerne. For hvor målene har skabt rammen for en fælles strategi og et fælles mål om, hvad der skal gøres, så halter det med nytænkningen og innovation i arbejdet.

Kun seks procent af civilsamfundsorganisationerne svarede, at verdensmålene var et udgangspunkt for mere gennemgående at nytænke organisationen og dens arbejde med målene. Der er en risiko for, at der kan opstå ensretning i civilsamfundets indsatser, hvis alle følger det samme spor og stopper med at tænke nyt. Vi når ingen steder med en business as usual-tilgang.

Det er for mig glædelig læsning, at så mange organisationer har gjort verdensmålene til rammen for deres arbejde. Det er dog samtidig afgørende at understrege vigtigheden af, at hvis de 17 ambitiøse verdensmål skal nås, så kræver det mindst lige så ambitiøse og visionære løsninger.

Der er i endnu højere grad brug for at tænke ind, hvordan der kan samarbejdes med partnere fra alle sektorer, så arbejdet løftes i fælles flok. Civilsamfundet må gå forrest i at samarbejde med partnere, hvor de kan, og samtidig holde sin kritiske stemme over for regeringerne, når det kommer til deres implementering af verdensmålene i den form, som de blev formuleret.

Ligeledes må vi tage højde for, at målene ikke er 17 adskilte verdensmål, men at de hænger uløseligt sammen. Nogle organisationer har allerede taget disse tanker til sig, men der er behov for at sprede visionerne ud og tænke stort.

Der er brug for en transformation af arbejdet med verdensmålene, hvis det skal lykkes os at gennemføre dem.

Vi er alle ansvarlige for at handle på verdensmålene. Borgere, civilsamfund, stater og virksomheder er alle stakeholders.

Som foregangsaktør må vi i civilsamfundet tage verdensmålenes transformative potentiale til os i form af nytænkning og udvikling af partnerskaber for at inspirere andre aktører.

Et studie af franske og tyske ngo'er viser, at verdensmålenes transformative kraft ligger i, at de gælder for alle lande, og at alle er interessenter.

Det handler om partnerskaber, hvor ngo’erne laver fortalervirksomhed for verdensmålene, holder virksomheder ansvarlige for verdensmålene, kommunikerer verdensmålene ud til virksomheder og med-faciliterer implementeringen af virksomhedernes verdensmålsprojekter.

Der er en partnerskabsstrategi for enhver smag. Partnerskaberne er en måde, vi kan nytænke vores indsats – og sikre ansvarlighed og bæredygtighed blandt de andre aktører. Det kræver, at vi i civilsamfundet kaster os ud i det.

Verdensmålene giver en innovativ ramme for at sikre en bæredygtig udvikling, som alle aktører i sidste ende må forpligte sig til at handle på.

--------------------------------------------

Peter Christiansen er sekretariatschef for Globalt Fokus, de danske civilsamfundsorganisationers paraplyorganisation. Klummen er fast tilbagevendende med fokus på verdensmålene, dansk udviklingsbistand og civilsamfundet rolle i en verden i forandring. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Omtalte personer

Peter Christiansen

Nationalchef, Mellemfolkeligt Samvirke
MA i oplevelsesledelse, MA i Education Management

Politik har aldrig været vigtigere
Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser