Andreas Kamm: Uskøn konkurrence om at undgå flygtninge

DEBAT: Den manglende vilje til at samarbejde om flygtninge- og migrationskrisen har ført til en uskøn konkurrence om at undgå flygtninge. Resultatet er et EU i krise, skriver Andreas Kamm, generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp.

Af Andreas Kamm
Generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp

Fællesskaber mellem lande etableres for at håndtere udfordringer og skabe løsninger, som det enkelte land ikke selv kan klare.

Sådan er det også med EU-fællesskabet. En af de største udfordringer i disse år er flygtninge- og migrationskrisen. En krise, der er dyb og forbundet med en række globale udfordringer, såsom konflikter, klimaudviklingen, befolkningstilvæksten, fattigdom m.v.

Efter alt at dømme vil flygtninge- og migrationsstrømmen vokse i fremtiden. Scenariet kalder på en styrket fælles indsats.

Når EU kommer til kort
Konfronteret med dette scenarie er det ikke opmuntrende at se, hvorledes EU-samarbejdet kommer til kort, når de globale bølgeslag rammer EU’s ydre grænser. EU er velsagtens verdens største humanitære donor, og vi kan glæde os over, at EU yder verdens fattige og forfulgte stor hjælp ude i verden. Det er der brug for.

Vi kan desværre ikke på samme måde glæde os over, hvordan EU-fællesskabet klarer den del af flygtninge- og migrationskrisen, som skal håndteres inden for EU’s ydre grænser. Medlemslandene er i det store hele gået hvert til sit i en tro på, at det nok er bedst at håndtere den globale krises udfordringer ud fra hver enkelt lands hovedstad.

En uskøn konkurrence
Resultatet af den manglende vilje til samarbejde har ført til en uskøn konkurrence om at undgå flygtninge. Formlen er simpel. Hvert enkelt land gør sig så lidt attraktiv som mulig ved forskellige forringelser af flygtninges vilkår. Dertil vokser indre grænser op inden for fællesskabets ydre grænser – det stik modsatte af, hvad fællesskabet er bygget på.

Resultatet er et EU i krise og en vanskelig situation for de lande, som ligger ved de ydre grænser – der, hvor flygtningene fortsat ankommer og ankom, før Balkan-ruten blev lukket i forbindelse med Tyrkiet-aftalen sidste år.

Grækenland er fastlåst i en situation med mere end 60.000 flygtninge, og Italien modtager stadig et betydeligt antal hver uge. Situationen er helt uholdbar og demonstrerer en ubehagelig mangel på solidaritet i det fællesskab, som sammen godt kunne klare udfordringerne, hvis de ville.

Libyen kan ikke tage ansvar
I stedet tales der om at etablere en aftale med Libyen om at bremse flugten over Middelhavet.

Ja, man taler om at lave en aftale, som ligner den, der i 2016 blev indgået med Tyrkiet. Men Tyrkiet og Libyen er helt usammenlignelige. Man har reelt kunnet lave en aftale med Tyrkiet. Man kan have kritiske bemærkninger til den, men man skal ikke glemme, at Tyrkiet faktisk tager ansvar for tre millioner flygtninge, får børnene i skole og giver adgang til arbejdsmarkedet.

Tyrkiet er et land, der fungerer. Det kan man ikke sige om Libyen. Der er to konkurrerende regeringer og et utal af militser, som kappes om magten. Forholdene for de flygtninge, som opholder sig i Libyen, er forfærdelige, og det er vanskeligt at forstå, at nogen kan mene, at netop Libyen kan tage ansvar for beskyttelsen af flygtninge og håndteringen af irregulære migranter på vej mod Europa.

Flygtninge- og migrationskrisen kan kun løses på den lange bane, og indtil der er gjort fremskridt på de grundlæggende årsager til fordrivelserne, må EU besinde sig: Vi må styrke fællesskab og solidaritet, og vi må agere i bedre overensstemmelse med vores grundlæggende værdier og den internationale retsorden. Vi skal huske på, at EU er vores bedste svar på at løse de globale udfordringer og forsvare disse værdier.

Forrige artikel KU-forskere: Holder eventyret om Fair Fishing til et reality-tjek? KU-forskere: Holder eventyret om Fair Fishing til et reality-tjek? Næste artikel PensionDanmark: Vælg partner med omhu PensionDanmark: Vælg partner med omhu
 • Anmeld

  Torben Bach Sørensen · Jordnær debattør

  DANSK IDENTITET

  Fornemme humanistiske "korrekte" ord om Danmark og EUs pligter. Andreas, hvis du fik din vilje, som jeg dybest set ikke tror du ønsker, ville dansk og europæisk kultur, frihed, ligeberettigelse, velfærd og identitet, blive afviklet på under 50 år.
  Det er nemlig et fakta at de flygtninge og immigranter du taler om, bringer deres egen kultur med sig, og også et faktum at de ikke let lader sig integrere i europæisk kultur. Er det dette du ønsker for dine børn ?
  Men dine fine og gratis fornemmelser for hvordan andre skal gebærde sig, bringer dig i DR, Deadline, News ligeså ofte som andre skifter sokker.
  Så sikrer og manipulerer TV journalisterne os endnu et kvarter hvor vi skal føle os som onde og dårlige mennesker.

 • Anmeld

  Christian X

  Problemet vil vokse

  http://www.dr.dk/Nyheder/Viden/Miljoe/2013/06/Naesten_11_milliarder_mennesker_i_2100.htm

  Ifølge ovenstående Link og FN's vurderinger vil verdens befolkning i løbet af de næste 85 år nå 11 mia. mennesker, heraf næsten 4 mia. alene i Afrika.

  Menneskets historie viser, at mennesker til alle tider har søgt bedre livsvilkår. Fra nomader til i dag, hvor alverdens landbefolkninger søger mod byerne. Drømmen om bedre livsvilkår får sydamerikanere til at søge mod USA og mennesker fra det afrikanske kontinent mfl. til at søge mod Europa.

  Historien og biologien er fyldt med dokumentation om, hvad der sker, når en population bliver for stor i forhold til ressourcerne. Ressourcemanglen vil medføre hungersnød, tørst, krige og/eller sygdomme. Det vil medføre flugt til bedre græsgange, hvor mønstret risikere at gentage sig.

  Den store befolkningstilvækst vil derfor give anledning til både regionale konflikter - og folkevandringer til Europa fra Afrika, Mellemøsten og den muslimske del af Asien.

  Det bliver kun værre og dyrere, hvis vi gør, som vi plejer...

  Gør vi ikke det rigtige i tide - ender vi med at skulle gøre noget endnu mere drastisk senere.
  Det reelle europæiske og danske problem er, at de fleste politikere ikke vil gøre det rigtige - før alt andet er forsøgt. Selv der vil nogle "rettroende frelste" med alle midler intimidere (og mere til) dem, der vil det nødvendige.

  Det nødvendige er:
  Suspender flygtninge- og menneskeretskonventioner
  Indfør permanent og effektiv grænsekontrol med de værnemidler, der skal til
  Opret lejre på det afrikanske kontinent, mens vi har råd
  Placer alle kommende, afviste og kriminelle asylansøgere i disse lejre

  Det vil bremse meget af den nuværende migrantstrøm. Langsigtede tiltag:

  Stop al bistand til afrikanske lande, der ikke vil indføre en 1-barns politik (som transformerede Kina).
  Giv generøs bistand til familieplanlægning, oplysning, prævention, abort og sterilisation.
  Tilskynd afrikanske regeringer til at hjælpe unge piger mod overgreb og teenage graviditeter, ved at indføre en seksuel lavalder på 18 år.

  Hvis man for alvor vil sikre en ordentlig fremtid for alle, både afrikanere, europæere og danskere - og ikke blot føle sig ideologisk god og frelst, er ovenstående nødvendigt, ellers ender det værre end de fleste kan forestille sig.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Manglende vilje til fællesskab.

  Tak for et stærkt, sobert og tankevækkende indlæg, Andreas Kamm.
  Det ligger desværre i tiden, at mange mennesker midt i hverdagens pres og stress fra mange fronter lukker sig om deres eget selv og ikke magter at agere og at se sig selv som en uundværlig del af fællesskabet.
  Det samme sker tilsyneladende for landene i øjeblikket. Man bliver presset udefra, - og lukker sig i sin egen osteklokke. og magter kun at tænke på sig selv. DET er meget bekymrende ! .
  I de senere år som lærer oplevede jeg, at pressede forældre kun magtede at se og fremhæve deres eget barn, - uden hensyntagen til børnegruppens betingelser, trivsel og udvikling i det hele taget. I værste fald skabte det store vanskeligheder for det fremhævede og feterede barn, der oplevede sig som unik og fik svært ved at forstå og at indgå i fællesskabet.

  Er det det, der sker i nogle politiske foreninger og partier?
  Er det det, der sker i vores fællesforening, EU ?
  Er det derfor, man ikke kan finde et fælles fodslag, så man kan handle og agere i fællesskab?
  *Føler man sig så presset - og bange - at man ikke tør satse på et større fællesskab, hvor man kan debattere, diskutere og samarbejde?
  *Finder man i sin forskrækkelse og angst syndebukke og fjendebilleder?

  Sker dette i virkeligheden i lille Danmark, hvis velfærd er opbygget af slidsomhed og gensidigt arbejdsfællesskab i f.eks. bøndernes andelsbevægelser, håndværkerforeningerne, mesterforeningerne, handelsforeningerne, idrætsforeningerne og i de politiske foreninger?

  Forhåbentligt finder vi både herhjemme i lille Danmark og i EU et fælles fodslag, så der kan handles og løftes i flok.

  På ruinerne af 2. Verdenskrig løftede der sig stærke fællesskaber f.eks. Forenede Nationer, Foreningen Norden, Atlantpagten, Nato, osv osv. - og senere kom Rom-Traktaten.
  - Og på det humanitære plan voksede respekten for og anerkendelsen af den store frivillige indsats fra organisationer som Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp og Læger uden Grænser, hvis internationale indsatser ude i verden er helt vital for os alle.

  Håber, politikerne får smøget ærmerne op og påtager sig et ansvar for at finde fælles løsninger på vores fælles problemer.

 • Anmeld

  Christian X

  I.R.Bertelsens fællesskaber

  Der er en grænse for, hvor store og inhomogene fællesskaber kan være, hvis de skal være funktionsdygtige - som dine skoleklasser.

  Når velmenende ideologer leder nationer/EU/FN og udskyder nødvendige beslutninger, gentager mareridtene sig. I mangel af bedre, vender folk sig mod stærke ledere.

  Derfor forvolder idealister ligeså meget skade, som dem de baner vejen for. Idealister er f.eks: socialister, liberalister, islamister, følelsesister og andre forblændede idiotister.

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen. · Pensionist.

  Migranter.

  Hvorfor skal VI danskere7europæere lide under at Frontex ikke formåede at beskytte os imod den massive tilvandring, som skete i fjor?!.
  Nej, hvis det stod til MIG, så blev HELE bundet sat om bord på store fragt dampere og under militæreskorte sejlet tilbage dertil hvor de kom fra!.
  I øvrigt bør vi opsige vores tilknytning til konventionerne, hurtigst muligt.