Den globale krise vi ikke snakker om

HOLDNING: Vi debatterer Trump, krigen i Syrien, klimakrisen og den stigende ulighed. Men på trods af, at nyhedssites lukkes, organisationer forbydes og aktivister likvideres, forholder vi os ikke til, at civilsamfundet er under angreb i hele verden, skriver sekretariatschef for Globalt Fokus, Peter Christiansen.

Af Peter Christiansen
Sekretariatschef for Globalt Fokus

Listen er lang og tendensen stigende: Det er blevet farligere at kæmpe for menneskerettigheder og klimaet. I dag lever kun tre procent af jordens befolkning i åbne og frie samfund. De resterende 97 procent lever med en eller anden grad af repression og indskrænkning af civile rettigheder. I dag hører et aktivt og kritisk civilsamfund til undtagelsen, og vi befinder os således i en global krise, hvor almindelige borgere forhindres i aktivt at deltage i og præge deres samfund.

Efter 9/11 er nettet blevet strammet
Murens fald og Sovjetunionens kollaps medførte en tro på folkelige organisationer som bærende for social forandring. Millioner af NGO’er og bevægelser så derfor dagens lys og oplevede relativ stor gennemslagskraft og legitimitet i kølvandet på omvæltningerne i 1989. 

Login