DF: Helt naturligt at bruge udviklingsmidler til flygtninge

DEBAT: Udgifterne til flygtninge og migranter er eksploderet, og derfor er det naturligt, at Danmark bruger penge fra udviklingsbistanden til at betale regningen med. Derudover skal de mange svindelsager stoppes, skriver Claus Kvist Hansen (DF).

Af Claus Kvist Hansen (DF)
Udviklingsordfører

Regeringen har fremlagt sit udspil til en ny udviklingspolitisk strategi. Den skal forhandles på plads i løbet af sommeren og efteråret 2016. I Dansk Folkeparti er vi af den opfattelse, at Danmark selvfølgelig skal påtage sig sin del af ansvaret, men at der også hører rimelighed til.

På trods af at den overordnede udviklingspolitik er blevet justeret fra cirka 0,86 procent af BNI i 2015 til 0,71 procent af BNI i år, ligger Danmark fortsat solidt blandt de fire-fem lande, som bidrager mest til udviklingslandende. Det er et vigtigt udgangspunkt at have in mente, når vi snakker fremtidig udviklingspolitik.

Svindelsager skal stoppes
Hvad angår bevilligede udviklingsmidler, så har vi brug for langt større kontrol med, hvor pengene havner. Tidligere i år var det blandt andet fremme, hvordan et skoleprojekt til 4,2 millioner i Afghanistan var genstand for manglende kontrol.

Således endte pengene, der var tiltænkt opførelsen af en række skoler, i stedet som lønoverførsler for ”teknisk assistance”. At eksemplet fra Afghanistan desværre ikke er et særsyn, understreges af det samlede antal af svindelsager i Danida. Antallet af svindelsager har været stødt stigende siden 2011.

I 2011 var der således 60 sager under behandling mod hele 101 sager i 2014. Af de officielle tal fremgår det endvidere, at Danmark herved har tegnet sig for et tab på 11,2 millioner kroner som følge af svindelsager om udviklingsbistand siden 2010. Det er helt afgørende for Dansk Folkeparti, at pengene havner de intenderede steder.

Udgiften er eksploderet
Vi har desuden oplevet i det forgangne år, hvordan udgifterne til flygtninge og migranter er eksploderet. Vi mener derfor, at det er helt naturligt, at udgifterne til de flygtninge og migranter, som opholder sig i Danmark, bør tages fra udviklingsbistanden i overensstemmelse med internationale budgetregler.

Dernæst er det vores klare holdning, at udviklingsmidlerne i højere grad bør allokeres efter nationale interesser. Danmark har større strategiske interesser i Afrika og det nære Mellemøsten, end hvad der er tilfældet for Fjernøsten og Sydamerika. Derfor støtter vi også regeringens samtænkning af udenrigs-, erhvervs- og udviklingspolitik.

Forrige artikel Professor: Dansk lovgivning skader udviklingslandene unødigt Professor: Dansk lovgivning skader udviklingslandene unødigt Næste artikel EL: Socialdemokraternes ambition for udviklingen er for slap EL: Socialdemokraternes ambition for udviklingen er for slap