Kommissionen lægger op til stor stigning i udviklingsbistand i nyt budgetudspil

UDSPIL: Europa-Kommissionen foreslår i sit seneste udspil til et nyt langtidsbudget en stigning i rammen for udviklingsbistand og internationalt samarbejde på 122 milliarder kroner. 

EU skal bruge langt flere penge på udviklingsbistand i de kommende år.

Det foreslår Europa-Kommissionen i sit corona-opdaterede udspil til EU’s næste langtidsbudget, der skal gælde i årene 2021-2027.

Konkret foreslår Kommissionen, at EU over de syv år skal bruge 882 milliarder kroner på posten 'udviklingsbistand og internationalt samarbejde' i perioden.

Login