Folkekirkens Nødhjælp: Nu kobler FN's Sikkerhedsråd klimaforandringer og konflikt

DEBAT: FN’s Sikkerhedsråd anerkender for første gang, at klimaforandringer forværrer konflikten i Somalia. Det er en vigtig indsigt, som også Danmark bør tage ved lære af, skriver Mattias Söderberg og Pernille Westphall fra Folkekirkens Nødhjælp.

Af Mattias Söderberg og Pernille Westphall
Hhv. klimarådgiver og praktikant for global fortalervirksomhed, Folkekirkens Nødhjælp

Klimaforandringer i Somalia skaber tørke, ørkendannelse, jordforringelser og fødevareusikkerhed.

Det medvirker til en optrapning af allerede eksisterende problemer som knappe ressourcer, stigende succes med rekruttering til terrorgrupper - samt øget migration.

Klimaforandringernes relation til konflikter har længe været et anerkendt problem af FN's Klimapanel, IPCC, men FN’s fredsbevarende indsatser har ikke afspejlet dette. Med FN’s Sikkerhedsråds resolution, der direkte linker den humanitære situation i Somalia til klimaforandringerne, er behovet for handling yderligere understreget.

Derfor må lande, der arbejder i Somalia, handle i forhold til dette.

På flugt fra klimaet
Somalias situation er ikke unik, men det er første gang, FN’s Sikkerhedsråd officielt laver koblingen mellem klimaforandringer og konflikt.

Tendensen ses i flere humanitære kontekster, og derfor bør Danmark generelt forholde sig til det. I Folkekirkens Nødhjælp foreslår vi to tilgange, der ikke udelukker - men snarere forstærker hinanden.

For det første bør Danmark lave større investeringer i klimatilpasning - og for det andet øge fokus på tab og skader som konsekvens af klimaforandringerne.

Den langsigtede løsning er selvfølgelig at reducere udslip, hvilket vil mindske konsekvenserne af klimaforandringerne i et længere perspektiv. Men her og nu er de akutte behov i Somalia og andre krisesituationer så store, at Danmark må overveje, hvordan vi bedst hjælper de mennesker, der ikke længere kan tilpasse sig klimaforandringerne.

Alternativet er, at flere mennesker bliver fordrevet, hvilket skaber social uro og bidrager til at opildne eksisterende konflikter og humanitære situationer.

I Danmark er debatten omkring flygtninge og migration på sit højeste, men hvis vi negligerer grundene til flugt og migration, ender vi med at skabe et endnu større pres på de danske grænser. Det er derfor både i Danmarks og sårbare staters interesse at anerkende koblingen mellem klimaforandringer og konflikt.

Væk de rige landes interesse
Indtil nu har Danmarks klimaengagement fokuseret på at reducere udslip.

Men Danmark bør gå aktivt ind i debatterne om klimatilpasning og omkring tab og skade fra klimaforandringer. Det er temaer, som mange udviklingslande allerede kæmper en brav kamp for at få højere op på agendaen.

Men indtil videre er der desværre få af verdens rige lande, der interesserer sig for dette.

Folkekirkens Nødhjælp opfordrer derfor til et mere aktivt engagement, hvor Danmark bidrager med konkrete forslag og løsninger til handling, der kan hjælpe dem, der mister alt, og som risikerer, at klimaforandringerne bare gør det hele værre.

Somalia er et klokkeklart eksempel på, at det allerede sker.

Forrige artikel Kronik: Kommuner har et ansvar for at komme skattely til livs Kronik: Kommuner har et ansvar for at komme skattely til livs Næste artikel Verdensmålsdrevet iværksætter: Danmark taber på at se socialt iværksætteri som andenrangs Verdensmålsdrevet iværksætter: Danmark taber på at se socialt iværksætteri som andenrangs