Gates Foundation og Unicef indgår unikt partnerskab: Sammen kan vi redde flere børn

SAMARBEJDE: Verdens største fond og FN’s børneorganisation rykker tættere sammen. Et nyt strategisk partnerskab skal fintune samspillet mellem Gates Foundation og Unicef. Målet er færre dødsfald blandt mødre og småbørn i udviklingslande.

Overlevelsesmulighederne skal forbedres markant for børn, der kommer til verden i klodens fattigste lande. Det er et af fire overordnede mål i et nyt, unikt partnerskab mellem verdens største fond, Bill & Melinda Gates Foundation, og FN’s børneorganisation, Unicef.

De to storspillere på udviklingsområdet forener deres kræfter i en erkendelse af, at de ved at arbejde tættere sammen kan gøre en større forskel for nogle af klodens svageste borgere.

”Historisk set har vores indsats været noget fragmenteret. Med det nye partnerskab tror vi på, at vi kan koordinere vores bestræbelser bedre og nå nogle mere tilsigtede resultater,” siger Thomas Hurley, som er vicedirektør for multilaterale partnerskaber i Gates Foundation.

Et partnerskab i stor skala
Det er et partnerskab i usædvanlig skala, de to organisationer har indgået.

Godt nok har Gates Foundation og Unicef i to årtier arbejdet sammen på en række områder – blandt andet om at udrydde polio på verdensplan og at bekæmpe de smitsomme sygdomme, der tager livet af tusinder af mennesker i udviklingslande.

Men med indgåelsen af et formaliseret partnerskab bliver samarbejdet både tættere og mere forpligtende – ikke mindst i kraft af at de to aktører sammen definerer en retning baseret på de værdier, de har til fælles. I tråd med Verdensmålene lægger de et mere langsigtet spor ud, der peger frem mod 2030, i stedet for at springe fra donation til donation, fortæller seniorrådgiver i global filantropi i Unicef Oren Schlein.   

”Vi har været meget tydelige om, at vi ønsker at bevæge os væk fra den klassiske relation mellem en donor og en modtager til et stærkere og mere strategisk partnerskab mellem ligeværdige parter, hvor vi hver især bidrager med vores forskellige sæt af teknisk viden og kompetencer for at gøre vores fælles vision til virkelighed,” siger Oren Schlein.

Strategiarbejdet skal skabe stærkere effekt
Det nye partnerskab er udviklet fra bunden i et strategiarbejde, der har været et år undervejs. Og det er første gang, at Gates Foundation er indgået i et strategisk partnerskab med en af fondens førende partnere.

Den grundige proces har været udfordrende, men også en kærkommen lejlighed til at finpudse både de interne processer i hver af organisationerne og samarbejdet mellem Gates Foundation og Unicef, anfører Thomas Hurley.

Han fortæller, at processen har givet værdifuld indsigt i begge organisationers forskelligartede kulturer og arbejdsgange. Og det gør det muligt at tænke mere i helheder og dermed levere bedre resultater, mener han.

Som eksempel nævner Thomas Hurley, at begge organisationer har specialiserede teams, der ikke nødvendigvis har haft blik for helheden i de indsatser, der blev sat i værk.

”De folk, der beskæftiger sig med ernæring, har kun haft fokus på ernæring, mens folkene i vores vaccine-team har koncentreret sig om at introducere nye vacciner. Vi mener, at vi ved at komme mere i sync kan opnå, at vores arbejde får en større effekt,” siger han.

Oren Schlein pointerer, at Unicef både har landekontorer og regionale kontorer, hvis teams har haft kontakt til Gates Foundation. Og den kontakt har ikke altid været så effektiv og stringent, som man kunne ønske. 

”Alene i vores hovedkvarter i New York har vi måske et dusin teams, der har haft kontakt til fonden, og de har ikke nødvendigvis været i overensstemmelse med hinanden. Denne strategiproces har givet os en unik mulighed for at forbedre vores interne arbejdsprocesser og dermed også opnå et mere effektivt engagement med fonden,” siger Oren Schlein.

Bedre partnere for landenes regeringer
Den mere koordinerede indsats vil gøre Unicef og Gates Foundation til bedre partnere for regeringer i de lande, hvor de opererer, vurderer Oren Schlein og Thomas Hurley.

”Vi bliver bedre i stand til at tale med én stemme. Og det gør os til bedre partnere. Det er vigtigt at huske, at vi kun er leverandører af teknisk assistance, mens det er regeringerne selv, der skal have kontrol over deres udviklingsdagsordener,” siger Thomas Hurley.

Og Oren Schlein supplerer:

”Det handler i virkeligheden om, hvordan vi bidrager til at sikre, at børns forhold bliver tænkt ind i de politiske processer og de investeringer, der bliver foretaget.”

Et eksempel til efterfølgelse
I Unicef Danmark er direktør for forretningsudvikling og partnerskaber Susanne Dahl begejstret for partnerskabet mellem Bill & Melinda Gates Foundation og Unicef.

”Det er et fantastisk eksempel til at vise, hvilken vej vi drømmer om at gå med fondspartnerskaber. Det er nogle meget store aktører, som er gået sammen, og så er det et længerevarende og mere innovativt partnerskab, end man har set tidligere,” siger hun.

Susanne Dahl ser med stor interesse på, hvordan flere danske fonde for nylig har taget globale initiativer. Derfor opfordrer hun danske fonde til at lade sig inspirere af partnerskabet.

”I en dansk kontekst har man tendens til at lave 2-3-4-årige projektperioder. Dette partnerskab viser en ny retning. Og vi stiller gerne vores viden til rådighed for danske fonde, som er interesseret i at gå den vej,” siger hun.

Forrige artikel Stifter Jesper Søe stopper på Globalnyt Stifter Jesper Søe stopper på Globalnyt Næste artikel Tidligere partiformand stopper som general i humanitær organisation Tidligere partiformand stopper som general i humanitær organisation