Her er EU-Kommissions 2020-program for udviklingsområdet

OVERBLIK: En ny aftale om migration og asyl og de første spadestik til en ny Afrika-strategi. Det er to af de mange initiativer inden for udviklingsområdet, som EU-Kommissionen vil præsentere i løbet af i år. Få overblik over dem alle her.

EU-Kommissionen har flere udviklingspolitiske tiltag på dagsorden i 2020.

Det fremgår af det arbejdsprogram, som Kommissionen har offentliggjort. Ifølge planen kan europæerne i alt forvente mere end 80 forslag, udspil, strategier eller lignende i løbet af de næste 11 måneder inden for alle politikområder.

"Kommissionen er fast besluttet på at finde gode løsninger på borgernes krav om at tackle vores generationsmæssige udfordringer. Vi er fast besluttet på at gennemføre den europæiske grønne pagt og forbedre mulighederne for europæiske borgere og virksomheder i den digitale omstilling. Dette arbejdsprogram vil bidrage til at skabe en mere ambitiøs Union,” udtaler kommissionsformand Ursula von der Leyen i en pressemeddelelse.

Login