Her er Støjbergs og Østrigs "vision" for nyt asylsystem

DOKUMENTATION: Den danske udlændinge- og integrationsminister og den østrigske indenrigsminister Herbert Kickl har præsenteret det, de kalder "en fælles dansk-østrigsk vision" for et nyt asylsystem. Se hovedpunkterne her. 

"Dette er et visions-udspil. Men selvom det derfor ikke kan henvise til enhver detalje, sikrer det en fælles retning."

Sådan lyder det i introduktionen til det fælles dansk-østrigske udspil til et nyt asylsystem, som udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) i dag præsenterede på et pressemøde i Wien sammen med sin østrigske kollega, Herbert Kickl. Visionerne består overordnet af syv punkter. Læs dem her:

Hjælp til de mest sårbare
Der skal etableres et system, som identificerer og hjælper dem, som virkelig har brug for beskyttelse.

Hjælp til at skabe perspektiver i oprindelsesregionerne
Der skal genindføres global støtte til de lande, som først modtager flygtninge og migranter. Samtidig skal de økonomiske muligheder og indtjeningsgrundlag for både flygtninge og værtssamfundet forbedres for at sikre bedre beskyttelse og minimere flygtningenes behov for ulovligt at rejse videre.

Dødsfald på Middelhavet og langs migrationsruterne skal stoppes
Vejen til EU skal primært gå gennem genhusning fra det første ankomstland, hvor man får asyl. Derudover skal man styrke migrations- og asylmyndigheders kapacitet langs migrationsruterne for at sikre bedre adgang til beskyttelse. Samtidig skal der ske en effektiv bekæmpelse af menneskesmuglerne, så man på den måde reducerer tabet af menneskeliv.

Menneskesmuglernes forretningsmodel skal ødelægges
Der skal etableres en lovlig efterlysnings- og redningskonstruktion (SAR) inden for hele middelhavsområdet. Det skal være baseret på de eksisterende maritime konventioner og på samme måde lave efterlysnings- og redningscentre eller regionale afsætnings-arrangementer uden for EU. Det skal forhindre, at eftersøgnings- og redningsaktioner bliver et utilsigtet operationelt værktøj for menneskesmuglere og menneskehandlere. Derudover skal de europæiske grænsevagter, Frontex, have udvidet deres mandat, dog uden at det går ud over medlemslandenes suverænitet.

Alle uden lovligt ophold skal forlade EU
Der skal laves screening procedure og forstærkninger af de områder, som er meget belastede af flygtningestrømmene, hvor flygtninge og migranter bliver registreret og får taget fingeraftryk. Alle nødvendige udenrigspolitiske værktøjer skal tages i brug for at sikre en human hjemsendelse af alle, som ikke har ret til at blive i EU.

Hjemsendelsen skal helst ske frivilligt og skal enten være til vedkommendes oprindelsesland, et sikkert tredjeland, et hjemsendelsescenter eller en alternativ lovlig migrationsdestination uden for EU.

EU-landene skal udvise solidaritet, men må selv bestemme hvordan
Alle EU- og Schengenlande skal udvise solidaritet, men staterne må selv selv vælge hvordan. Det er altså ikke alle EU-lande, som behøver at tage imod flygtninge. I stedet kan man bidrage på andre måder, enten finansielt ved at støtte afsætningsplatforme uden for Unionen eller hjælpe autoriteter i transitlandene med at bekæmpe menneskehandel.

Tilbyde genbosætning til dem med størst beskyttelsesbehov
Når den irregulære migration er bragt ned, og offentlighedens tillid er genetableret, skal der laves lovlige og sikre veje til genbosætning for de mest sårbare og dem med størst beskyttelsesbehov.

Læs hele den fælles vision her

Forrige artikel Danmark fortsætter sit stop for kvoteflygtninge Danmark fortsætter sit stop for kvoteflygtninge Næste artikel CSR-leder siger op: vil rådgive om bæredygtighed i finansverdenen  CSR-leder siger op: vil rådgive om bæredygtighed i finansverdenen
 • Anmeld

  Anne Albinus

  "Praktisch und ethisch"

  Regeringens Visions-aftale med FPÖ, et nationalistisk og højreekstremt parti, virker tilforladelig på overfladen: ‘praktisch und etisch’ sagde inderigsminister Kickl, der i januar vakte furore - nationalt og internationalt ( blot ikke i DK) - med at tale om at ‘koncentrere’ flygtninge.

  Kickl https://kurier.at/politik/inland/fluechtlinge-konzentrieren-weltweiter-wirbel-um-kickl/306.070.490

  "Praktisch und ethisch" stammer fra den 3. deltager i panelet Paul Collier, der er blevet guru for neo-liberale og nationalistiske regeringer:
  https://pov.international/paul-colliers-model/

  To gange fremhævede Inger Støjberg i går, at hun har fælles værdier med Kickl.

  t.o. omtales Kickl i Le Monde 11.7.18 som FPÖs hjerne, ’den stærke mand’ og ’strisser’. Han var Jörg Haiders taleskriver.

  Kurz er omhyggelig med sit image udenlands, mens Kickl, en højreekstrem ideolog, er fedtet ind i skandaler. Alt hvad Kickl laver vender sig imod ham, så det bliver en belastning for Kurz-regeringen.

  Lige så snart Kickl blev udnævnt, ansatte han som kommunikationsleder en journalist, der arbejdede for et site, der producerede "Fake News" med antisemitiske tendenser if. Willi Mernyi fra den østrigske Mauthausen komité, en forening for overlevere fra udryddelseslejrene.

  https://www.lemonde.fr/europe/article/2018/07/11/herbert-kickl-maillon-faible-de-l-extreme-droite-autrichienne_5329691_3214.html