Knud Vilby: Regeringens ghettoudspil ligner apartheid

KRONIK: I anledning af FN-dagen mod racisme giver Knud Vilby en bredside til regeringens ghettoudspil. “Vi er ikke længere lige for loven,” skriver han.

Af Knud Vilby
Journalist

Samfundet er blevet mere kompliceret end nogensinde, og det er vigtigt at holde fast i nogle enkle grundlæggende sandheder:

 • Vi er alle lige for loven, den skelner ikke mellem høj og lav.
 • Vi har lige rettigheder som mennesker, der lever i det samme samfund. Vi diskriminerer ikke.
 • Vi har tolerance og overskud i forhold til de svage og dem, der har det vanskeligere end os selv.

Det burde være selvindlysende, og specielt for de første to punkters vedkommende er der tale om enkle og juridisk funderede sandheder.

Men dagens virkelighed er en anden – og den er skræmmende.

Vi er ikke længere lige for loven.

Forskelsbehandling er officiel politik
Med regeringens ghettoudspil lægges der op til politisk besluttet forskelsbehandling. En særlig gruppe mennesker, der bor i særligt udsatte kvarterer, straffes op til dobbelt så hårdt som resten af befolkningen for samme forbrydelse.

Samme forbrydelse, men dobbelt straf, specielt hvis du i forvejen er dårligere stillet. Og de skal ikke kun straffes hårdere i tilfælde af meget alvorlig kriminalitet. Regeringens udspil på dette område omfatter også brugstyverier og hærværk.

Jeg har prøvet at komme i tanke om andre samfund, der systematisk og med en eller anden slags lov i hånden har forskelsbehandlet grupper i sin egen befolkning. Det land, der først dukker op i hukommelsen, er Sydafrika under apartheid. Her blev de dårligst stillede med de færreste rettigheder også underlagt særlige regler og straffet ud over alle grænser.

Jeg siger ikke apartheid om det, regeringen er ved at indføre i Danmark, men jeg siger, at der er noget, der ligner.

Det ligner også racisme. For udspillet er en del af et ghettoudspil, og det regeringen kalder ghettoer har en overvægt af ikkevestlige indvandrere og efterkommere. Meningen er ikke at ramme etniske danskere.

Flere pligter, færre rettigheder
Gode gamle begreber som ret og pligt dyrkes politisk i disse år. Og det er som udgangspunkt fint nok: ”Gør din pligt og kræv din ret”.

Problemet er, at man gerne vil øge pligterne og reducere rettighederne. På det store plan har det været regeringens mål at få svækket Menneskeretskonventionen en smule, og på det individuelle plan fratage mennesker rettigheder. Mennesker, der er underlagt en anden og skrappere straffelovgivning, end jeg er, selvom de bor i samme land, har fået frataget rettigheder.

Politikere inklusive ministre siger i dag højt, hvad politikere for 20 år siden knapt turde tænke. Der er sket et skred i holdninger og moral i ledelsen af samfundet.

Danmark har da bestemt problemer. Vi har både rige og fattige parallelsamfund, vi har måske ghettoer, og vi har kriminalitet og bander. Men læser man kriminalstatistikken kan man også se, at kriminaliteten på mange områder er faldende.

Der er meget, der er gået rigtig godt, og vi kan stadig være trygge. Politisk er der er en interesse i at piske en stemning op og fortælle, at alt er gået galt. Men det passer ikke.

Med politisk bestemt ulighed og indskrænkning af rettigheder går det også skidt med tolerancen og overskuddet til at tage sig af dem, der har det svært. Og vi får med sikkerhed et mere polariseret samfund med flere mennesker, der aktivt tager afstand fra det Danmark, vi sammen skulle værne om.

Det moralske kompas peger på os selv
Det danske samfund har historisk oplevet situationer, hvor politikere med et etisk og moralsk kompas kunne vise vej og være med til at få en befolkning til at tænke lidt større og lidt mindre egoistisk.

I dag må man sætte sin lid til, at aktive grupper rundt i befolkningen – og heldigvis er der mange – på sigt kan være med til at være en slags moralsk kompas i forhold til dem, der bestemmer. Vi må håbe, at de kan få samfundets ledelse til igen at følge et moralsk kompas.

Der var engang, hvor vi i forbindelse med FN’s anti-racisme-markering med selvtilfredshed så ud over vores egne grænser og med forargelse tænkte på racisterne og de intolerante i andre lande. I Sydafrika og i USA for eksempel.

I dag må en debat om racisme nødvendigvis handle om, hvordan vi selv håndterer problemerne. Og vi er nået langt i den forkerte retning, når en regering beder Folketinget om at vedtage regler, der bevidst og med hensigt gør folk ulige i forhold til loven og indskrænker rettigheder.

Forrige artikel Hvem bruger høringssvar på Christiansborg? Hvem bruger høringssvar på Christiansborg? Næste artikel UNDP: Sådan genopretter vi tilliden til demokratiet UNDP: Sådan genopretter vi tilliden til demokratiet
 • Anmeld

  Thomas R.

  En god

  og sørgelig kronik. Tak.

 • Anmeld

  Anne Albinus

  TAK til Vilby for en vigtig kronik

  Det var opsigtsvækkende, da Lars Løkke i årets nytårstale valgte at udskamme borgere i bestemte boligområder, som han kalder 'ghettoer', da nytårstaler traditionelt bruges til at samle befolkningen.

  - "Hvis man legitimerer brugen af ordet ghetto, risikerer man at medvirke til at deltage i den sociale konstruktion af det problem, som man ønsker at beskrive, afsløre og/eller gøre noget ved. Brugen af dette udtryk udvisker kompleksiteten i disse områder for at give et ensartet og skræmmende billede, da ghetto i den kollektive fantasi henviser til forbrydelse og kriminalitet. Ved at stemple disse boligområder kan man komme til at styrke diskriminationen, som deres indbyggere, primært unge indvandrermænd er ofre for. Ud fra dette perspektiv - uden at benægte den nuværende udvikling - vil en afvisning af dramatisering og opmærksomhed på "ordenes vægt" og fordomme medvirke til at afvise brugen af ordet ghetto for ikke at fremhæve diskvalifikationen, som disse boligområder lider under".

  kilde: Sur le rôle des médias dans la disqualification des quartiers, voir Stéphane Beaud et Michel Pialoux, Violences urbaines, violences sociales. Genèse des nouvelles classes dangereuses, Paris, Fayard, 2003: Fra en analyse fra Centre Analyse Stratégique, juni 2010, pp. 8-9, Det Franske Byministerium: http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/CAS_ghettos_NoteVeille178.pdf

 • Anmeld

  Krister Meyersahm

  Man må bo hvor man vil.

  Politikerne kender åbenbart ikke deres egne love og juristerne sover som sædvanlig. Det er ubestrideligt at gå over stregen, når man foreslår at kontanthjælpsmodtagere ikke må bosætte sig i "ghettoer".

  Det er dansk lov ( 1992-04-29-L285 ) at man må færdes frit og også frit vælge opholdssted, når man har lovligt ophold i landet.

 • Anmeld

  Claus Olander

  Kronikken fejler på et væsentligt punkt....

  Straffen i udspillet fordobles IKKE fordi du BOR i et 'ghettoområde'.
  Straffen fordobles alene hvis kriminaliteten begås INDE i et 'ghettoområde'.
  Det betyder, at alle straffes ens. Straffen for forbrydelsen er uafhængig af hvor du bor.
  Desværre en udbredt misforståelse.

 • Anmeld

  Ulla Andersen · cand.scient.pol

  Sammenhængskraft ofres på sammenhængsaltret

  Desværre virker regeringens politik om at styrke sammenhæng i samfundet på mig som modsat virkende og desværre endnu et blindt fokus uden bund. Hvor er sammenhæng mellem bolig-, social-, beskæftigelses- og bankkreditpolstringspolikken (finansieret af de laveste indkomster) henne? Hvor er security'en i flexicuritymodellen? Hvor vil man placere personer på overførsel? Hvornår skal vi føre krig mod mennesker i skurvogne?

 • Anmeld

  knud vilby · journalist

  til Claus Olander

  Det er rigtigt, at det som udgangspunkt er kriminaliteten i området, det handler om. Men blot som eksempel nævnes det specifikt i regeringsudspillet, at det også kan dreje sig brugstyveri. Det betyder, at den hidtil ustraffede i Tingbjerg, der snupper en bil eller cykel for at løse et transportproblem dømmes anderledes end en Gentofte-borger, der gør det samme. Det samme i forhold til en række andre overtrædelser, der typisk bliver begået tæt ved folks boliger. Men jeg har godt hørt forslaget om, at de småkriminelle unge i ghettoerne skal flytte deres kriminalitet til velhaverområderne, fordi det vil give lavere straf hvis de pågribes. Hvis altså de her forslag bliver til v irkelighed.

 • Anmeld

  Kurt Svennevig Christensen

  Lovens hensigt

  Dette er ikke blot Knuds (Tak), men sandheden om regeringens ghettoudspil. Spidsfindigheder som at alle bliver straffet lige, har intet med virkeligheden og ikke mindst hensigten med denne lov at gøre.

  Det er skræmmende at vi hver dag skal se lovgivere bruge alle midler på at bryde/komme uden om grundloven og konventionerne.

  I dag er det kun vores grundlovssikrede rettigheder (den politiske moral og etik forsvandt med DF) der står i vejen for alt det negative lovgiverne vil have igennem, samtidig med at de taler om sammenhængskraften.

  Du må ikke stjæle, nej, men hvis du gør det i de af lovgiverne udlagte områder, hvor der ikke kommer mange andre end de der bor der, så falder dommen dobbelt så hårdt, det er målet som helliger midlet - igen.

 • Anmeld

  Jens Lysdal

  Tak

  - til Knud Vilby for at udpensle det åbenlyse (det har vi åbenlyst og i høj grad brug for)

 • Anmeld

  Claus Olander

  Knud Vilby m.fl.

  Godt at få slået fast, at det er HVOR kriminaliteten begås, der har betydning. Men det var jo ikke det der stod i kronikken! Der stod det modsatte.....og det var det jeg gerne ville gøre opmærksom på.

  Jeg ved ikke om straf virker, men jeg antager, at ideen med den højere straf er, at begrænse kriminaliteten der begås i 'ghettoområder' - i et forsøg på at nedsætte kriminaliteten i området. Og til gavn for områdets beboere.
  Og hvis det lykkes er det jo godt.
  Den højere straf er jo ikke tænkt som et forsøg på at forfølge beboerne i disse områder! Tværtimod.
  Men er det ikke lidt som at se på om glasset er halvt fuldt eller halvt tomt? Man vælger sin vinkel på det.

  Jeg køber heller ikke tesen om, at summen af kriminalitet er konstant og at den kriminalitet der så ikke begås i 'ghettoområdet' vil blive flyttet til 'Gentofte'.

  Men jeg enig i, at straf i sig selv ikke løser noget.

 • Anmeld

  T R

  Re: Olander & Vilby - præcision om dobbelt straf via Ghettoplanen

  Ingen af jer er præcise nok i Ghettoplan delens "Apartheid" tankegang for jovist er det specifikke områder som får dobbelt straf i forhold til resten af landet, men man rammer stadigvæk Ghetto områderne i den forventning om at det er her de fleste kriminelle bor, hvilket er hele humlen i dobbelt straf tankegangen.

  Mao. en "skjult" diskrimination som vi også har set på andre områder såsom Burka forbuddet og tanker om tvunget svinekød i daginstitutioner i børnehaver.

  Jeg er enig i Apartheid tankegangen omend jeg ikke kender Sydafrikansk lovgivning. Men for mig at se behøver vi jo ikke gå videre end vores naboland syd på i starten af 30'erne hvor man ved Nürnberglovene dybest set fik oprettet et A. og B. statsborgerskab som regeringen nu har taget de første skridt til herhjemme. Også selvom man forsøger at skjule det så meget som muligt overfor Grundloven samtidigt med at man retorisk udtrykker det modsatte overfor befolkningen.

  Når Grundloven konstant bliver et problem man skal omgås så er det tydelige tegn på en regering der er på kant med demokratiske grundværdier, hvilket fortæller om et demokrati under pres herhjemme der er langt alvorligere end problemer der er mindre idag end for 10 år siden, men som man har været dygtig nok til at blæse helt ud af proportioner.

  Og nej højere straf virker btw. ikke - det er der INGEN undersøgelser der har vist. Samtidig med er vi i en situation med laveste kriminalitetsrate i over 10 år. Mere tydelige fakta kan ikke fremvises overfor den åbenlyse populistisk symbol politik hvis formål er at tilgodese borgerlige vælgere fremfor at løse et givent problem, der ikke er der. Eller i hvert fald er mindre end for 10 år siden.

  Det kriminelle område der derimod er vokset og som politiet selv anser som det største problem idag er derimod cyber kriminalitet som man til gengæld ikke hører noget om - udover ønsket om større overvågning og dermed større risiko for hackning og kriminalitet med borgeres data. Men det er en anden historie.

 • Anmeld

  Arne Lund · pensioneret trafikrådgiver

  Afspejler politikerne hvad befolkningen mener?

  Kommunalvalget i 2017 viste, at fremmedhadernes forsøg på at tale integrationsproblemerne op, mislykkedes. For første gang i mange år gik både Venstre og DF tilbage. Desværre ikke nok, men dog nok til at det udtrykte en tendens.
  Årsagen hertil var bl.a. at vælgerne ikke opfatter integrationen som så fejlslagen som politikerne og de fleste følgagtige medier vil gøre det til. Således var der ved K-valget en lang række lokallister, der beskæftigede sig med folkeskolen, med velfærdsforringelser og med off. bureaukrati, og absurd spild.
  Læg mærke til, at Nye Tarvelige, der inden valget sad i en halv snes byråd og et par regionsråd, med overløbere, de havde fra andre partier, de røg gudskelov ud alle steder på nær Hillerød, hvor deres ene mandat, lige kravlede op over spærregrænsen.
  Det er da et lille lys i mørket, om end slet ikke nok til at dæmme op or det Vilby korrekt kunne kalde for wannabe-apartheid.
  Afgørende for hvor slemt det står til, vil næste års Folketingsvalg være. Hvor stor en tilslutning vil de fremmedangste partier få, og hvor meget vil de få hæderlige partier, der ikke lefler for svinehunden. Her er der kun EL og ALT tilbage efter at Morten Østergaard er ved at blive "realistisk", og nu giver køb på de radikales hidtidige ranke modstand mod Dansk Folkepartis fremmedfrygt og -had.
  Tilslutningen til EL og ATL bude være tårnhøj - også fra folk, der normalt ikke ville stemme på de to partier, men som burde gøre det for at sige fra overfor alle de andre partier - det gælder også SF - der lefler for frygten og højrekræfterne.
  Læs i øvrigt kronikken i dag i Politiken af Riazi - socialpædagog, der dokumenter hvor meget anderledes hverdagen er i de udsatte boligområder, end regeringen forsøger at give indtryk af.
  PS: OG så skal det lige med, at regeringen vil lade sine initiativet i de udsatte boligområder, finansiere af Landsbyggefonden. Typisk for Lars Løkke, der jo ikke selv betaler sine egne regninger, men tørrer den af på andre.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Tak, Knus Vilby, fordi du så præcist og klart bruger din pen---.

  ...for dine vurderinger er desværre så sørgeligt sande.
  At man som ansvarlig, ledende politiker i Danmark kan finde på..og kan acceptere,... en udpegning og en diskriminering af bestemte boligområder, hvis svækkede funktion man selv er ansvarlig for...og kalder dem for "Ghettoområder" er ufatteligt. Især, når man oven i købet udarbejder en lister over områderne og efterfølgende vedtager særlige regler og straffe rettet imod personer, der befinder sig i de udvalgte områder, så handler man med negative projektioner både
  ....Krænkende, nedsættende, diskriminerende og konfliktskabende...
  *Det vidner om manglende almen og historisk viden og forståelse....
  *Det overgår simpelthen almindelig anstændighed.
  *Det vidner om egoisme, magtbegæ, selvpromoveringr og total mangel på respekt,tolerance og forståelse overfor de indbyggere, hvis livsbetingelser, man selv har påtaget et stort ansvar for at sørge for.
  Når man efterfølgende beslutter, at regningen for rehabiliteringen af de svækkede boligområder skal betales af beboernes egne opsparede renoveringsmidler, ...og påstår, at man da bare kan flytte....SÅ må festen stoppe.
  At man som ansvarlig politiker smilende, målrettet og med åbent sind kan argumentere for anvendelse af betegnelsen "Ghettoområde"....DET befinder sig helt udenfor al etisk, moralsk og anstændig sfære.
  ....
  Fra Wikipedia, den frie encyklopædi:
  "Warszawaghettoen var en jødisk ghetto i Generalguvernementet Polen oprettet af de tyske okkupationsstyrker i Warszawa i oktober 1940. I løbet af de tre år ghettoen eksisterede forårsagede sult, sygdomme og deportationer til koncentrationslejre til, at befolkningen i ghettoen sank fra omkring 450 000 til 37 000. I april 1943 gjorde de tilbageværende i ghettoen oprør, det var det første større væbnede oprør mod nazistenes jødeudryddelser.
  På ruinerneaf ghettoen blev i 1943 bygget Warszawa koncentrationslejr, der blev en underafdeling af Majdanek koncentrationslejr."
  ....
  De handlemønstre og den attitude, der pt breder sig som virus' Indenfor Murene' , vidner om et for tæt, kulturelt samvær bag Borgens volde, hvilket har udviklet sig til en helt særlig meget lidt dansk kultur, hvor man tilsidesætter det omkringværende samfunds normer og ikke mindst Grundlovens dybeste intensioner og bestemmelser.
  Det er som ganske almindelig dansker SÅ beskæmmende at opleve samtidigt med, at det ligger langt fra de normer, vi har opdraget vores børn efter:
  "Vær mod andre, som du ønsker, de skal være imod dig"
  "Omtal andre, som du gerne selv vil omtales"
  "Lad være med at give andre skylden for det, du ikke kan finde ud af eller som du ikke får gjort."
  "Tag ansvar for din egen adfærd og dine egne handlinger"
  ....
  ?....,Er det for meget forlangt, at vi har samme forventninger til vores valgte politikere....?
  ?...-Er det for meget forlangt, at vi forventer, at man reelt løser problemerne...og tager arbejdstøjet på?
  ..................?"Det skal jo kunne betale sig at arbejde"?..................!

 • Anmeld

  Birte Pedersen · Aktiv Folkepensionist

  Mundlam

  Ja, jeg blev fuldstændig mundlam den dag den lille svindler LLR. stod der i TV , smilende, og fortalte hvad det var regeringen havde gang i, støttet af Inger Løgnhals m. fl. så som partiet for indre svinehunde. Når det så er sagt, kunne jeg godt tænke mig at vi alle stoppede med at kalde de boligområder for Ghettoer, men kaldt dem for det de i realiteten hedder, f.eks. Tingbjerg. Ellers er jeg 100% enig i rigtig meget af det der ovenfor er skrevet. Jeg, med mine 73 år på bagen, græmmer mig over den forandring der er sket i min levetid, jeg frygter for mine børnebørns fremtid hvis dette fortsætter, men vil til stadighed gøre mit til at det ikke fortsætter. Bedste Hilsen Birte P.

 • Anmeld

  Ulla Andersen · cand.scient.pol

  fjendebillederne vokser med uligheden

  Det juridisk er slemt, men det samlede udspil er farlig politisk spind, som måske netop fungere til at dække over de gevaldige uligheder som er vokset urimeligt med seneste reformer. Det begynder at blive lidt for smart med reformer, hvor hunden spiser egen hale (igen, igen) til glæde for hvem?

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Skam på Knud Vilby: Nu er grænsen nået.

  Knud Vilby sætter her (formentligt imod bedre vidende) lighedstegn imellem racisme og særlige lovgivningsmæssige tiltag rettet imod bestemte allokationer.

  Det er en himmelråbende nederdrægtigt på den måde at beskylde velmenende politikere for racisme, al den stund, at ingen af initiativerne på nogen måde er rettet imod nogle specielle befolkningssegmenter, og slet ikke mod nogle racekategorier.

  Jeg troede faktisk at også Knud Vilby, med sin lange U-landserfaring, var holdt op med den der "racesegregering" blandt mennesker, men nej, han lider stadig på uforklarlig vis af racefordomme.

  Ghettotiltagene på strafområdet er jo principielt ikke anderledes, end når der i loven er forskellig straf for den samme forseelse, afhængigt af i hvilken situation den er begået.

  Forbryder man sig imod værgeløse som man har et særligt ansvar for, er straffen normalt højere end hvis det er i en situation hvor der ikke er et særligt ansvar.

  Og betroede midler er sikret bedre i straffeloven end ikke-betroede midler.

  Så nu må det stoppe: Naturligvis skal og må Folketinget lovgive særskilt i situationer hvor det er det der skal til, for at sikre alle lovlydige borgere den samme civile sikkerhed.

  Racismekortet er trukket mindst én gang for meget i denne debat.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Panikker man på Slotsholmen?

  Bertel Johansen:
  Det er nu altid en god idé at gå efter bolden i stedet for personen, Bertel Johansen.
  Racismekort?? At spille kort og trække kort anvendes i vores familie, når vi feks spiller "Sorteper" med ungerne.....men den spilletaktik skal vores ledere, der har ansvaret for ALLE indbyggere ikke på nogen måde anvende. **Tingene er ved at skride.**
  Hos os trækkes intet racismekort. Vi "spiller" ikke med andre menneskers skæbne. Men der argumenteres for, at generaliserende nedgørelser af mennesker er uværdigt, ligesom det er uacceptabelt at føre en politik, hvor man udpeger og behandler mennesker i udvalgte befolkningsgrupper nedværdigende.....og oven i købet bruger sin magt til at indskrænke deres rettigheder ved særskilte, slet skjult målrettede lovstramninger og trusler om repressalier.
  Det er dybt, dybt uværdigt og forhåbentligt stadigvæk meget lidt i overensstemmelse med dansk sind og tankegang....og kan slet ikke være i overensstemmelse med Grundloven, hvoraf det fremgår, at vi alle har ret til at tro, mene og tænke frit.
  ...
  Dine argumenter har jeg beklageligvis meget svært ved at finde hoved og hale i , men nok om det...
  ....Bortset fra: Hvad mener du med:(Citat)"..Og betroede midler er sikret bedre i straffeloven end ikke betroede midler." ?
  I dag er det eksempelvis kommet frem her på Altinget, at Folketinget i en lang periode har bevilget sig selv flere midler, end de har kunnet nå at omsætte: 158 millioner kroner. Dem har man så placeret "hos sig selv" på en "Opsparingskonto"....Dette er foregået samtidigt med, at man har ivret efter, at alt og alle andre skal spare og opføre sig strengt lovmedholdeligt. ....?Er det den slags 'betroede midler', du tænker på?....
  Hvad er det dog der sker i øjeblikket med stigende topstyrede stramninger og minimallovgivning ....Alt imens vi venter på forhåbentlige overenskomster fra Forligsinstitutionen.... samt ikke mindst udredninger og afgørelser i Meld og Feldsagen ............
  Kanske det vil blive godt med lidt forårsrengøring..........??

 • Anmeld

  Soeren Jensen · Politisk angageret pensionist SF

  Katastrofalt hvis lejernes Landsorganitation skal betale 12 milliarder

  Min tvillingesøster bor i almen boligselskab, hvor de allerede er sat 1000,- kr. op om måneden, så DAB, allerede har taget forskud på ghetto betalings katastrofen på de 12 milliarder. Hvorfor ikke tage 0,5% fra ejeboligerne, og lad dem går ind i "fonden til fornyelse af ghetto bebyggelserne". Landsbyggefonden har rigeligt at bruge pengene til, som lejerne har betalt til i rigtig rigtigt år. Løkkes VLAK reg. overfald på Landsbyggefondens penge er direkte uforskammet. Så ghettoplanen á, la Løkke reg. planen, er en død sild fra begyndelsen, "det er en ommer" Løkke". Nye boller på suppen tak. SJ.

 • Anmeld

  Krister Meyersahm

  De snedige fondstømmere.

  I Landsbyggefonden kan man skaffe penge
  hvis man vil bygge alment i mark og vænge
  rive ned eller sanere bygninger og folkeslag
  altså skille folk fra fæ til ministerens behag

  det pengemæssige er sikkert fuldt legalt
  selvom fondens midler af lejerne er betalt
  ikke en krone har det offentlige spenderet
  alligevel bliver lejernes formue konfiskeret

  men hvorfor skal kun lejerne hænge på betaling
  af den mislykkede indvandrings store regning
  og ikke folk med slot, gård eller kolonihavehus
  for ikke at glemme, parcelhus med das og brus

  jo sagen er vel den at lejerne er så nemme at narre
  de opdager jo slet ikke at politikerne ikke er så rare
  men lader lejerne betale selv når alt er dobbelt betalt
  for politikerne vil ikke have deres pengemaskine kvalt.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Strafudmåling, racisme og Landsbyggefonden

  Svar. I R Bertelsen:
  Jeg kan fra mange år som domsmand forsikre dig for, at det er helt legitimt med forskellig straf for den samme forseelse, afhængigt af i hvilken situation den er begået. Det kunne også lige mangle andet. At De så ikke forstår det er jo beklageligt for Dem.
  Og angående racisme: Det kan kun opfattes som en særlig nederdrægtighed og løgnekampagne, at illustrere en artikel om regeringens "ghettoplan" med et billede af et apartheit-toilet fra Sydafrika fra forrige århundrede. Det kan faktisk ikke blive værre og mere manipulerende. Men netop det er jo åbenbart helt i Knud Vilby´s ånd og viser hans hensigt.

  Bemærkning. Soeren Jensen & Krister Meyersahm :
  Det er faktisk blandt Landsbyggefondens formål at forbedre den almene boligsektor, og en gennemgribende planændring med nedrivninger og nye veje, med det formål at integrere sådanne separate boligområder i den by de i øvrigt er, eller burde være, integrerede dele af, er således en del af formålet med Landsbyggefonden. Og disse initiativer vil jo også i høj grad komme alle beboerne i disse boliger til gode, idet de dermed får et mere normalt og tilgængeligt boligområde.

 • Anmeld

  Kurt Svennevig Christensen

  Kommentar til Bertel Johansen

  Det er tankevækkende at en domsmand ikke forstår og/eller udviser respekt for magtens tredeling. Selvfølgelig er der forskellige straffe efter hvilken situation forbrydelsen er begået, dertil har vi jo retten og domsmænd, her har lovgiverne intet at gøre.

  Og hvorfor er det en "nederdrægtighed" at beskrive og illustrere dette lovforslag som "noget der ligner racisme", når lovforslaget rent faktisk handler om at begrænse muligheden for folk af anden etnisk herkomst end dansk at bosætte sig i bestemte områder?

 • Anmeld

  Krister Meyersahm

  Bertel Johansen

  Du behøver forklare fondens formål - det er vi alle med på. Spørgsmålet er om det er rimeligt at lejerne skal bidrage til opbygning af fondens kapital - selv efter, at alle de udlæg det offentlige har haft er tilbagebetalt og en boligforening derfor er gældfri. Det er da en særskat der vil noget. Selv bor jeg i betalt hus og ville da aldrig acceptere at skulle betale afdrag og renter - når disse poster var udlignede. Nogen forbandet orden skal vi vel have her i landet?

  Og så bakker jeg op om Kurt Svennevig Christensens opfattelse - man tåler ikke at udvalgte "racer" som man i øvrigt selv har lukket ind i landet, bosætter sig efter eget ønske - selvom det er en ret ALLE her i landet har jvnf. dansk lov 1992, L.285.


 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Magtens tredeling og Landsbyggefonden

  Kurt Svennevig Christensen : Magtens tredeling indeholder jo som bekendt, at det er Folketinget der giver lovene, og domstolene der afgør skyldsspørgsmål og udmåler straf indenfor de af Folketinget givne love

  I "ghettosagen" er det jo stadig Folketinget der giver lovene, og skyldsspørgsmål og straf er fortsat et anliggende for domstolene. Hvad er problemet ? Alt er jo som det skal være, selv om vi jo nok er mange der i forskellige anledninger hellere så Folketinget give andre love end dem de gør. Det kan vi så hver for sig forholde os til på valgdagen.

  Og angående "racismekortet." Jeg mener ikke at der noget sted i "ghettosagen" i Folketinget er udpeget nogle "racer" på nogen måde. Derimod tager forslagene sigte på at forebygge kriminalitet, og definitionen "anden etnisk herkomst end dansk" har jo INTET med race at gøre. Derimod kan vi måske tillade os at kalde det en eufemisme for tilhængere af den islamiske religion, men heller ikke dette er jo et racebegreb. Men ja, initiativet ER naturligvis rettet mod et specifikt segment i befolkningen, nemlig der hvor problemerne er erkendt. Og det afviger jo ikke principielt fra Rockerlovene eller fra de reviderede TVIND-love, hvor der var specifikke problemer der skulle løses.
  Så jeg håber at Knud Vilby sidder og skammer sig over sin klumme.

  Krister Meyersahm :
  Ang. Landsbyggefonden. Tjah, reglerne er nu engang, at de der er blevet hjulpet til en billig og god bolig, efterfølgende, når de har fået råd, så skal hjælpe andre yngre til også at få en billig og god bolig. Det kan man lide eller lade være med, men det kaldes solidaritet i den almene boligsektor, og det har sådan set intet med den aktuelle sag at gøre.

 • Anmeld

  knud vilby · journalist

  hvor problemerne er erkendt

  Blot helt kort til Bertel Johansen. Når man laver særlig lovgivning i områder med et særligt segment af befolkningen "hvor problemerne er erkendt", så omfatter lovgivningen og stigmatiseringen i praksis også alle fredelige og samfundsbidragende mennesker i det segment. Og når det sigter mod mennesker af anden etnisk herkomst, så ligner det, som jeg skrev, noget med race. Og muligheden for at give forskellige domme alt efter omstændighederne har domstolene jo netop i forvejen. Så jeg skammer mig ikke. Jeg håber der er nogle andre, der gør.

 • Anmeld

  Kurt Svennevig Christensen

  Grundloven

  Bertel Johansen: Jeg mener at Folketinget bør rette sig efter Grundloven. Højesteret dømte Tvind loven ulovlig og Rockerloven var meget tæt på det samme. Jeg har derfor svært ved at se de to love som gode argumenter for dette lovforslag.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Tak for bem. til Knud Vilby

  Tak til Knud Vilby for uddybning med: "omfatter lovgivningen og stigmatiseringen i praksis også alle fredelige og samfundsbidragende mennesker i det segment. "

  Ja, naturligvis, lovgivningen er geografisk målrettet, og omfatter ALLE borgere i landet der begår kriminalitet på disse geografiske lokationer. Og netop fordi lovene gælder ALLE, kan der aldrig være tale om "racisme."

  Og netop ALLE "fredelige og samfundsbidragende mennesker i det (bolig)segment" nyder jo godt af denne lovgivning, ligesom også alle lovlydige borgfere der IKKE bor der, også nyder godt af denne lovgivning - uanset om alle disse lovlydige borgere er af "anden etnisk herkomst" eller er ikke.
  Der er jo lighed for loven, også i denne lovgivning.

  Om Tvind: Ja, den første lov var for målrettet. Senere blev lovgivningen rettet til på anden må, således at TVIND`s misbrug blev stoppet.

 • Anmeld

  Torben Bach Sørensen · Jordnær debattør

  DET ER BARE ØV LOVGIVNING

  Knud Vildby har jo overordnet ret.

  Men jeg har en mistanke om at Knud Vildby også tilhører det venstreorienterede segment omkring Politiken og DRs "korrekte" talende klasse, der i årevis har hånet og nedvurderet bekymrede danskere, der har forsøgt at sætte ord på indvandringens skadelige konsekvenser for danske værdier og vort lands sammenhængskraft.

  "Denne talende klasse" har med deres store dominans i medierne forhindret rettidig indgriben og har derfor hovedansvaret for den udanske og uliberale lovgivning, der er undervejs.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Sparsommelig borger og vælger

  En upolitisk kommentar fra et parcelhuskvarter.

  Når man som regering og folketing beslutter, at udpegede sociale boligbyggerier omfattende og radikalt skal renoveres, ombygges og socialt rehabiliteres, så er beslutningen regeringens, altså et statsligt ansvar. Selvfølgelig.
  Det er da rent tyveri at bruge sine magtbeføjelser til at beslutte, at det er de udsatte beborere....altså dem, man påstår, vil hjælpe til et bedre liv....som skal betale... Beslutte, at det er beboernes opsparing, der skal bruges.....!?
  Konsekvensen er åbenbart allerede, at der iværksættes lejeforhøjelser.
  TJA: Men LA har jo allerede udtalt, at man "jo" bare kan flytte. Det stemmer sådan set fint i overensstemmelse med de liberale, frihedstænkende ideer, man havde om, at lille fru Jensen kunne bruge sin personlige frihed til selv at vælge (og betale) for ekstra, nødvendig hjemmepleje. Manglen på indsigt og social forståelse skal man da lede længe efter.
  Det er simpelthen ansvarsforflygtigelse at tørre de omfattende beslutningers udgifter af på beboerne i de socialt svækkede boligområder,,.... Fuldstændigt, som når den helt nødvendige sikring af de danske kyster, også skal "tørres af" på enkelte familier.
  Men NÅ!
  Man har jo også lovet os alle "historiske skattelettelser" .............så panikken er måske ved at brede sig bag Slotsholmens mure, fordi man ikke kan finde den historisk fyldte skattekiste til alle skattelettelserne....?????
  At fortsætte med igen og igen at iværksætte ufinancierede reformer er simpelthen både ansvarsfralæggende og useriøst.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Den Almene Boligsektors egne forkerte valg

  I forrige århundrede lod Den Almene Boligsektor sig i høj grad inspirere af den schweiziske arkitekt Le Corbusier, der som byplanlægger var inspireret af kommunismens umenneskelige planlægningstrang. Det er fra ham et udtryk som "bomaskiner" stammer.

  Derfor er mange boligselskabers byggerier desværre endt som noget ghettolignende kasernebyggeri, placeret på en måde så de overhovedet ikke naturligt spiller sammen med den by de ellers burde være en del af.

  Dette er ene og alene boligselskabernes egen fejl, så det er vel ikke så mærkeligt at de selv skal rydde op, og slet ikke set i lyset af alle de penge der fra fælleskassen tilflyder dem ved nybyggeri og via huslejetilskud.

  Hvis en parcelhusejer dummer sig arkitektonisk, og vil rette op på elendigheden, er det jo også hans egen sag rent økonomisk.

 • Anmeld

  Ulla Andersen · cand.scient.pol

  så burde man spørge beboerne

  de er jo hverken hørt eller nødvendigvis enige

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger, vælger og pens. lærer

  Den Almene Boligsektors egne forkerte valg.

  Nu er det vist ikke nødvendigt at gå helt tilbage til det forrige århundrede for at forstå og vide, at lands-og byplanlægninger overordnet er politiske beslutninger og et politisk ansvar,....samt at der skal indhentes byggetilladelse og godkendelser jfr politisk vedtaget lovgivning for at etablere bebyggelse,
  Den af regering og Folketing vedtagne Ghettoplans udgifter , kan man da ikke alene tørre af som Boligselskabernes og lejernes ansvar.
  Man var i 60'erne politisk helt enige om etableringen af de sociale boligbyggerier. Der var STOR politisk bevågenhed og incitament til etablering af byggerierne.
  Når man så efterfølgende som regering må konstatere, at planlægningen nogle steder slog fejl, fordi mennesker ofte mistrives i tætte reolbyggerier, så er det da ikke indbyggernes skyld,,,Den sociale mistrivsel er da ikke deres ansvar. Det endelige ansvar ligger politisk.
  ....
  At man oven i købet handler og beslutter helt hen over hovedet på lejernes repræsentanter og fuldstændigt diktatorisk helt oppefra beslutter, at der til Regeringens initiativer om rehabilitering både bygningsmæssigt og socialt.... skal betales 13 milliarder af lejernes i de sociale boligbyggeriers opsparede midler..... Det er både moralsk og etisk helt ude i hampen.
  Sådan kan man simpelthen ikke opføre sig.
  **
  *Det svarer jo til, at vi "gamle" fortalte børnene, at vi ville gøre noget godt for dem og deres sociale liv,.... så vi ville invitere til og arrangere et weekendophold for børn, familier og alle deres venner på et rigtigt godt hotel. Det ville de da blive glade for. og tage imod som et godt tilbud.
  Ville det så ikke være urimeligt, hvis vi efterfølgende med største selvfølgelighed bad dem om at betale regningen, fordi vi vidste, at de havde penge på opsparingskontoen ?*
  **
  Regeringen må og skal stå til ansvar for deres egne beslutninger.... ellers er det falsk reklame.. De skal og må løfte låget på vores fælleskasse...selv om de vist sidder godt, ligesom hundene i H.C. Andersens "Fyrtøjet".....

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger, vælger og pens. lærer

  Sorry

  ....nu overdriver jeg, Det er "kun" 12 milliarder og ikke 13 milliarder, man vil hæve af Lejernes opsparede midler.
  Beklager.

 • Anmeld

  Søren Jensen · Politisk aktiv pensionist SF

  VLAK regner. Har også udeladt rød blok for indflydelse

  Regeringen har udelukket rød blok fra væsentlige love og samfunds forslag. DR -20% ghetto bebyggelse -12 milliarder kr. fra Landbyggefonden, alle undervisnings uddannelses og forsknings områderne -ca -9-10 milliarder kr. Så sig ikke at denne super liberale/konservative reg. ikke sparer i meget stor stil. Kontanthjælps loftet -2 milliarder kr. Givet til bilafgift nedsætte super asocialt m.m.m.
  Dette er kun toppen af isbjerget. De 2% effektivisering på det kommunale, hvor mange milliarder giver det i besparelse på offentlige ydelser, det er adskillige milliarder. Rundt regnet er der vel foretaget offentlige besparelser på lavt sat, ca. 20-25 milliarder. Så en rød regering for noget at lave, når de kommer til magten. Især nedskæringerne på uddannelses området er direkte destruktivt skræmmende og samfunds nedbrydende. Produktions- og alle de faglige uddannelses områder, er blevet beskåret uforsvarligt totalt tåbelige. SJ.

 • Anmeld

  Viggo Jonasen · tidl. byrådsmedlem i Århus - cand.scient.pol., lektor emer.

  Socialdemokraters, SF's, Radikales og Alternativets roller

  Knud Vilby analyserer som sædvanlig klart - apartheid-politikken slår igennem i Danmark.
  Socialdemokratiet - i denne sammenhæng ledet af Århus-borgmesteren Jacob Bundsgaard - har spillet en fremtrædende rolle i ghettopakke-lovgivningsarbejdet.
  Bundsgaard og med ham alle byrådspartierne minus Enhedslisten skrev til Folketinget, at man ønskede en skærpelse af lovgivningen - værre end af regeringen foreslået. Og sært nok blev det gennemført: man beskar boligforeningernes ret til at modsætte sig ghettoplanerne.
  Det er galt nok at se Socialdemokratiet i den rolle.
  Det er næsten værre at se både SF, Radikale og Alternativet i Århus Byråd bakke op om det
  S, SF, RV og Alt i byråde har forud for lovens vedtagelse lavet deres egen Århus-ghetto-buldozerplan. SF RV og Alt. står last og brast med borgmester Bundsgaard om nedrivningsplanerne.
  Vi har endnu ikke set nogen i de respektive partiers baglande træde op imod apartheid-politikken. Med Hvidovreborgmesteren (S) som en hæderlig undtagelse