Læger uden Grænser: Europæiske regeringer understøtter lidelserne i Libyen

DEBAT: Prisen for de europæiske regeringers bestræbelser på at stoppe mennesker i at flygte er at tillade, at de samme mennesker bliver sendt tilbage til voldtægt, tortur og slaveri. Er europæiske regeringer villige til at betale den pris, spørger Læger uden Grænser.

Af Joanne Liu
International præsident, Læger uden Grænser

Kære statsminister Lars Løkke Rasmussen

Forholdene for migranter og flygtninge i Libyen bør chokere Europas borgere og de valgte ledere.

Forblændet af målet om at holde folk væk fra Europa bidrager den økonomiske støtte fra Europa til at forhindre både i at forlade libysk farvand. Denne politik er med til at understøtte et kriminelt system, hvor mennesker bliver misbrugt.

Systemet bag tilbageholdelsen af migranter og flygtninge i Libyen er forrået og umenneskeligt. Det er en forretning, der stortrives ved kidnapning, tortur og afpresning. Og europæiske regeringer har valgt at medvirke til at fastholde mennesker i denne situation. Mennesker bør ikke sendes tilbage til Libyen – og de bør heller ikke fastholdes der.

Læger uden Grænser har hjulpet folk i libyske internerings-centre i Tripoli i mere end et år. Vi er vidne til de lidelser, som mænd, kvinder og børn udsættes for i et system af vilkårlige tilbageholdelser, afpresning og fysiske overgreb.

I sidste uge besøgte jeg flere officielle internerings-centre, og vi ved, at disse officielle centre blot er toppen af isbjerget.

Mennesker behandles som en handelsvare, der skal udnyttes. Folk er stuvet sammen i mørke, møgbeskidte rum uden ventilation. Mænd har fortalt os om, hvordan de i grupper er tvunget til at løbe nøgne rundt i gården, indtil de falder om af ren udmattelse.

Kvinder bliver voldtaget og derefter tvunget til at ringe hjem til deres familier for at bede om penge for at blive løsladt. Alle de mennesker, jeg mødte, havde tårer i øjnene. De bad igen og igen om at komme ud. Deres fortvivlelse er overvældende.

Det er blevet lovprist af nogle som en succes, at der nu er færre mennesker, der forlader de libyske kyster. Det forhindrer tabet af menneskeliv til søs og ødelægger smuglernes netværk, lyder argumentet.

Men hvis man ved, hvad der sker i Libyen, demonstrerer denne lovprisning, i bedste fald, rent hykleri og i værste fald en kynisk medvirken til den organiserede forretningsmodel, der reducerer mennesker til varer i menneskesmuglernes hænder.

De mennesker, som er fanget i disse veldokumenterede og mareridts-lignende forhold i Libyen, har brug for en vej ud. De har brug for adgang til beskyttelse, ret til at søge asyl og bedre procedurer for frivillig hjemsendelser. De har brug for en lovlig måde at nå i sikkerhed på – men indtil nu har kun et fåtal haft disse muligheder.

Den forfærdelige vold, der bliver begået mod disse mennesker, må stoppe. Deres grundlæggende menneskerettigheder skal respekteres. De skal blandt andet have adgang til tiltrækkelig mad, vand og lægehjælp.

På trods af erklæringer fra regeringer om at folks umiddelbare vilkår skal forbedres, er det ikke sket.

I stedet for at konfrontere de menneskelige lidelser, som deres egen politik skaber, har politikerne gemt sig bag ubegrundede beskyldninger rettet mod ngo’er og enkeltpersoner, som forsøger at hjælpe mennesker i en vanskelig situation.

Under redningsarbejdet på Middelhavet er Læger uden Grænser blevet beskudt af den europæisk finansierede libyske kystvagt og er gentagne gange blevet anklaget for at samarbejde med menneskesmuglere. Men hvem er det egentlig, der samarbejder med kriminelle? Dem, som forsøger at redde folk, eller dem, der det gør det muligt, at mennesker bliver behandlet som en handelsvare?

Libyen er blot det seneste og mest ekstreme eksempel på en europæisk migrationspolitik, hvor det primære formål er at skubbe folk væk. En politik, som går flere år tilbage.

Aftalen mellem EU og Tyrkiet fra 2016, samt hvad vi har set i blandt andet Grækenland, Frankrig og på Balkan, er et udtryk for en stigende tendens til grænselukninger og tilbagesendelser.

Det lukker mulighederne for, at mennesker kan søge om sikre og lovlige måder at komme til Europa på. Og det fanger dem i højere grad i smuglernes netværk, som de europæiske ledere ellers insisterer på, at de vil til livs.

Hvis menneskesmuglernes forretningsmodel skal bekæmpes, og EU ønsker at opretholde målet om kontrol med egne grænser, er det nødvendigt at skabe sikre og lovlige måder for mennesker at krydse grænser på.

Vi kan ikke sige, at vi ikke ved, at dette sker. De frygtelige lidelser, som de tilbageholdte mennesker i Libyen lever under, er nødt til at stoppe nu.

Er EU’s regeringer villige til at lade mennesker blive voldtaget, tortureret og leve som slaver for at forhindre dem i at flygte og migrere?

Forrige artikel Mellemfolkeligt Samvirke: Vi kan ikke nøjes med tillid, Danske Bank Mellemfolkeligt Samvirke: Vi kan ikke nøjes med tillid, Danske Bank Næste artikel Nordea: Vi strammer skruen for kulindustrien Nordea: Vi strammer skruen for kulindustrien
 • Anmeld

  Christian X

  Læger uden grænser understøtter lidelserne i EU

  På tide at der skæres "Læger uden grænser", der sejler rundt i speedbåde i Middelhavet og transporterer migranter til EU, som de "gode" læger får en høj løn, i stedet for at tage job i danske ghettoer, hvor man ikke kan skaffe læger.
  Hvis de "gode" læger stadig måtte have behov for eventyr kunne de tage til Norge i deres ferier og uegennyttigt sende hele denne ferieløn, til de formål de måtte ønske. I følge FN ville det hjælpe mere end de stunt, grænseløse læger dyrker for andres penge.

  Ingen gør det! Hvorfor?

  Fordi Middelhavs udflugterne i bund og grund er et egennyttigt engagement - et selvrealiserende eventyr finansieret af godtroende danskere, som også betalte deres læge uddannelse i den tro, at de unge læger stillede deres uddannelse til rådighed i Danmark, hvor der er lægemangel – en lægemangel der skyldes, at vi har fået flere hundrede tusinder migranter til Danmark.

 • Anmeld

  Ole Gerstrøm · Økonom, Tidl. MF

  Islam er den store blokering

  Vi kan ikke aftage Mellemøstens, Afrikas og Bangladeshs befolkningsoverskud. Deres befolkninger fordobles hvert halvtredsindstyve år. Og islam er den store blokering imod at indføre civiliserede forhold. Det må de selv gøre op med. Og de må gøre det hjemmefra.

 • Anmeld

  Nils Jensen · UK/Brexit-supporter

  Hvem betaler ...

  ... for at læger, uddannet for danske skatteyders penge, kan sejle rundt i Middelhavet, og transporterer migranter til Italien? Migranter, som ingen europæiske befolkninger ønsker. Bortset fra kræftknuden Bruxelles.

  I Danmark er der akut mangel på praktiserende læger. At være praktiserende læge, kræver ansvar, pligtfølelse og faste konsultationstider, - nærmest et kald. Hvis man må bruge sådan et udtryk i denne nye mere og mere overfladiske verden med selv-i-scenesættelser.

  At være praktiserende læge er et krævende og forpligtende job, men må også være meget givende og kræver sin mand eller kvinde. Så er det jo betydeligt nemmere og uforpligtende at plaske rundt i Middelhavet og lege "åh-hvor-er-jeg god".

  Man bliver bare så ... argh!

 • Anmeld

  hans preben pedersen · Vi Grønne !!!!!!

  HITLER STÅR OPPE I EIFFELTÅRTEN !!

  Menneskehandlere : H V E M .... !!!!!! ?????????
  Det at hjælpe mennesker i nød ligger ikke naturligt
  for alle mennesker !!!! Men det er den bedste egenskab at have !!!!!! Venligst hp.

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen. · Pensionist.

  Migranter.

  Ja, når vi tænker på, hvordan migranter, unge mænd, i de seneste to år har randaleret og hærget, plyndret og terroriseret lokalbefolkningerne i bl.a. Calais, Napoli og andre steder hvor de er mødt frem kan jeg sagtens følge modstanden i mod at tage flere af disse "flygtninge".
  Tag f.eks. da disse stadig kunne indtage hovedbanegården i Budapest, før Orban fik lukket den passage. Befolkningen og militæret mødte op med forsyninger til "flygtningene", bl. a. madpakker og vand. Hvad skete der?. Disse migranter smed store dele af maden og vandet ned på perronen og trampede på det. De smed også ud på skinnerne så togene kunne ødelægge det. Nej send hele forsamlingen tilbage dertil, hvorfra de er kommet.

 • Anmeld

  tommy nagel

  Naturligvis skal vi hjælpe.

  Den bedste hjælp vi kan give, er at fjerne den gulerod der gør at indvandrerne vil til EU. Den skal væk. Så vil ingen længere dø i forsøget på at komme til EU.
  Som det er nu forårsager Læger uden Grænser, Red barnet med mange flere, at enorme mængder af mennesker i fattige overbefolkede lande, sætter sig i bevægelse for bedre livsvilkår. De betaler mange penge for at komme igennem mange lande hvor der ikke er krig eller personlig forfølgelse, hvilket er kravet til at blive benævnt som flygtning. Det er altså indvandrere. Stands menneskesmuglernes forretning og stands mulihgeden for at komme til EU.

  Når man vil hjælpe, og det skal vi, så må man aldrig hjælpe ved at fjerne konsekvneserne af en person, en families eller et lands egne suverænt vedtagne beslutninger. Landene må lære at føre en politik der kan ernære og beskæftige deres egne befolkninger. Befolkningseksplosionen er gigantisk. Lad mig eksemplifisere det:
  Hvis vesten skulle modtage de eksplosivt voksende landes befolkninger, så skulle Danmark, for at tage vores ligelige del, modtage 500.000 indvandrere. Hvert år.
  Vi kunne f.eks. hjælpe med at give alle familier der ikke har børn folkepension.

 • Anmeld

  tommy nagel

  hov, rettelse.

  I ovennævnte indlæg, skulle der stå at skulle Danmark modtage de eksplosivt voksende landes befolkningsFORØGELSE, skulle Danmark modtage 500.000 indvandrere. Hvert år.