Mattias Söderberg: Klimavenlig landbrugsstøtte skal tænkes ind i udviklingsbistanden

KOMMENTAR: Danmarks landbrugsbistand til udviklingslande er ikke så klimavenlig, som den burde være. Forhåbentlig kommer regeringens nye globale strategi til at ændre på dette.

Hvis der er noget, vi alle har brug for, så er det mad. Vores nuværende madproduktion er på globalt plan udfordret. Dette skyldes tildels klimaforandringer, der ødelægger høsten for landmændene, og at de samme landmænd også har brug for at omstille produktionen til at være klimavenlig.

Landbruget er nemlig en af de mest sårbare sektorer, når vi taler om klima, især i de fattige lande, hvor majoriteten af maden produceres af små landmænd som er afhængige af regn og gode vejrforhold.

Tørke, oversvømmelser, uorden i biodiversitet og økosystemer ødelægger fødevareproduktionen, samtidig med at landbruget selv bidrager til klimaforandringerne ved dets udledning af drivhusgasser.

Forskerne i FN's klimapanel siger, at der mellem 2014 og 2017 var cirka 800 millioner flere mennesker, der manglede mad på grund af klimaforandringerne, og antallet af mennesker, der sulter, forventes at stige i de kommende årtier. Agroøkologi anbefales som en løsning, hvis man skal sikre et klimavenligt landbrug.

Agroøkologi støttes af den globale kommission for klimatilpasning, ledet af erhvervsmanden Bill Gates og FN's tidligere generalsekretær Ban Ki-moon, og er også en metode Folkekirkens Nødhjælp promoverer. Her kan agroøkologi komme til sin ret, da den bygger på naturnære principper, uden spild og brug af kemiske stoffer. For eksempel kombineres flere afgrøder, der har positiv effekt på hinanden, og det er almindeligt at supplere med træer, der binder CO2 og samtidig giver skygge og mindsker risiko for jordskred.

Folkekirkens Nødhjælp har netop lanceret en ny rapport, der viser, at Danmarks bilaterale landbrugsbistand langt fra er så klimavenlig, som den burde være. I 2017-2018 relaterede kun cirka halvdelen af landbrugsprojekterne til klima, og endnu færre forholder sig både til behovet for at mindske udledninger af drivhusgasser og til klimatilpasning.

I rapporten undersøger vi Danmarks støtte til agroøkologi, og her skuffer statistikken, da der kun er et projekt som for alvor forholder sig til agroøkologi som en metode for at lave grøn omstilling af landbruget. For der skal gøres noget ved de udledninger, landbruget producerer, da den globale madproduktion står for cirka en fjerdedel af verdens udledning af drivhusgasser.

Regeringens nye globale klimastrategi understreger, at al udviklingsbistand skal bidrage til Parisaftalens mål, og det er godt. Klima kan derfor ikke undgås at skulle tænkes ind i alle dele af udviklingsbistanden, og effekten af at indtænke det i landbrugssektoren er stor.

Vores madproduktion skal forholde sig både til klimatilpasning og til reducerede udledninger af drivhusgasser. Det er den eneste løsning, hvis vi vil sikre mad på bordet og samtidigt håndtere den globale klimakrise. Jeg håber, at det også vil betyde mere støtte til agroøkologi.

-----

Mattias Söderberg (født 1974) arbejder som klimarådgiver i Folkekirkens Nødhjælp og er formand for klimaarbejdet i ACT Alliance, Folkekirkens Nødhjælps globale alliance med medlemmer i 140 lande. Kommentaren er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Forrige artikel Christian Friis Bach: Udviklingsarbejde ovenfra er ofte skønne spildte kræfter Christian Friis Bach: Udviklingsarbejde ovenfra er ofte skønne spildte kræfter Næste artikel Niels Tanderup: Her er tre områder, Afrika skal sætte ind på for at krydse de vedvarende digitale kløfter Niels Tanderup: Her er tre områder, Afrika skal sætte ind på for at krydse de vedvarende digitale kløfter
Podcast: Udviklingsministerens vigtigste opgave er nærmest umulig

Podcast: Udviklingsministerens vigtigste opgave er nærmest umulig

AJOUR: Den nye udviklingsminister, Flemming Møller Mortensen, vil forsøge at skabe modtagecentre uden for EU til asylbehandling. Men den opgave er nærmest umulig, mener aktørerne på udviklingsområdet. Hør mere om Mortensens vigtigste opgaver i dagens udsendelse.