Mellemfolkeligt Samvirke: RAM-modellen skal fremtidssikres

DEBAT: RAM-modellen er tilpasset den traditionelle måde at tænke udviklingsbistand på. Men verden er i gang med at ændre sig, og RAM-modellen bør derfor tilpasses til den nye virkelighed. Det mener Frans Mikael Jansen, generalsekretær i Mellemfolkeligt Samvirke.

Af Frans Mikael Jansen
Generalsekretær i Mellemfolkeligt Samvirke

Det er godt og rimeligt, at danske NGO’er, der modtager offentlige midler, skal kunne dokumentere relevans og resultater. RAM-modellen har transparente kriterier for vurderingen, og den lægger op til en rimelig grad af forudsigelighed for finansieringen på mellemlangt sigt – og det er bestemt fornuftigt.

RAM er imidlertid i for høj grad designet, så den passer til en traditionel måde at tænke NGO-bistand på: Nord-NGO'er finansierer Syd-NGO’er og støtter dem med kapacitetsudvikling. Det afspejler en noget gammeldags nord-syd dikotomi. Berettigelsen af folkelige organisationer i Nord bør ikke blot knyttes an til et konkret projektarbejde, som organisationen finansierer i Syd.

I stedet må der ses på evnen til at skabe solidaritet imellem mennesker og med mennesker, der lever i fattigdom, og på evnen til at handle sammen, udvikle alternativer og adressere de strukturelle årsager til fattigdom. Vi skal skabe alliancer, udvikle og ændre holdninger og adfærd. Vi skal skabe og støtte handling i både Syd og Nord – og på det globale plan – med henblik på at styrke menneskerettighederne, afskaffe fattigdom og sikre en bæredygtig udvikling. Udviklingen af de nye verdensmål (SDG’erne) peger i samme retning, men her halter RAM-modellen bagefter.

Den nye virkelighed
Der bør i højere grad ses på de danske organisationers rolle og indflydelse på sådanne processer – og på disse processers effektivitet og resultater. På denne måde udvides partnerskabsbegrebet fra at være et bilateralt anliggende til også at omfatte nationale og internationale alliancer, kampagner og netværk.

Der er en positiv tendens til, at danske NGO’er tilpasser sig denne nye virkelighed og finder relevante strategiske roller i det internationale samarbejde, hvor civilsamfundsorganisationer i Syd spiller en stadigt stærkere rolle. Den danske civilsamfundspolitik og RAM bør i højere grad tilpasse sig denne udvikling og dermed også styrke den internationalisering og globalisering, som kendetegner vores tid.

Det er et reelt problem, at RAM er indrettet sådan at NGO’erne alene måles op imod hinanden i forhold til en fastlagt økonomisk ramme. Det betyder reelt, at når nogle organisationer gør det godt, så må andre have mindre. Den del af civilsamfundsstøtten, der ikke går gennem danske NGO’er er ikke omfattet af denne måling – endsige rapporteringskrav, og det, mener jeg, er en fejl.

Hvis det nu viser sig, at mange af de danske NGO’er skaber fremragende resultater målt i RAM-modellen, så bør rammen for NGO-bistanden da hæves. Vores resultater skal naturligvis kunne vurderes, men Danida burde så også kunne omfordele midler i forhold til hvilke aktører, der viser resultater – og det kan man ikke med denne model.

Forrige artikel Genlæs debatten om FN's bæredygtighedsmål Genlæs debatten om FN's bæredygtighedsmål Næste artikel LA: Lær af København-Bonn-erklæringerne LA: Lær af København-Bonn-erklæringerne