Rammer RAM-modellen rigtigt?

PRÆSENTATION: Den nye RAM-model har flyttet rundt på millioner af kroner – nogle organisationer har mistet mange penge, andre fået nye millioner til deres arbejde. Udviklingsdebatten sætter derfor fokus på modellen i den kommende måned. Læs mere her, og mød panelet.

Placeholder image
Foto: Colourbox
GDPRDeleted
Vis mereIcon / Direction / Dropdown
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Danske udviklingsorganisationer, der er på finansloven, er for nyligt for første gang blevet vurderet på den nye såkaldte RAM-model, der skal sikre større overensstemmelse mellem resultater og rammebevillingen fra staten.

Det har flyttet rundt på millioner af kroner – nogle organisationer har mistet mange penge, andre fået nye millioner til deres arbejde.

Formålet er at skabe økonomiske incitamenter, der kan mærkes. Samtidig har det dog den slagside, at det store arbejde med indberetninger er dyrt og skaber stort bureaukrati samt en ny konkurrencementalitet mellem organisationer, der ikke fordrer samarbejde.

Derfor afføder den nye RAM-model en række spørgsmål: Som rammer RAM-modellen rigtigt? Skaber den de rigtige incitamenter for organisationerne?

Fakta
Fra 17. marts og en måned frem tager Udviklingsdebatten RAM-modellen op til debat.

Det vil Altinget: udvikling gerne diskutere videre.

Læs mere om deltagerne:

Mette BockMette Bock (LA), udenrigsordfører
Mette Bock er uddannet mag.art. i filosofi. Hun begyndte sin politiske karriere i 1994, men har været Folketingsmedlem siden 2011. Derudover har hun fungeret som direktør for DR Programproduktion fra 2008 til 2010. Hun har været prorektor ved Aarhus Universitet. Fra 2002 til 2007 var hun administrerende direktør og ansvarshavende chefredaktør hos JyskeVestkysten. Fra 1999 til 2001 var hun programchef og chefkonsulent hos SIMI og Lisberg Management. Fra 1992 til 1997 var hun direktør hos Muskelsvindfonden.

 

Lone LoklindtLone Loklindt (RV), udviklingsordfører
Lone Loklindt er uddannet fra CBS i Development og Business og har siden arbejdet med blandt andet CSR i Alectia A/S og med B2B-projekter i Håndværksrådets internationale afdeling. Udover posten som Udviklingsordfører er hun desuden ordfører for menneskerettigheder, miljø, eksport- og vækst samt fiskeri.

 

Hans Kristian SkibbyHans Kristian Skibby (DF), udviklingsordfører
Hans Kristian Skibby er uddannet speditør. Han indledte sin politiske karriere i 2000, hvor han stillede op som kandidat for Dansk Folkeparti i Vejlekredsen. I 2005 blev han for første gang valgt ind i Folketinget. Ud over at være udviklingsordfører er Hans Kristian Skibby erhvervsordfører. Han har tidligere fungeret som næstformand for Dansk Folkeparti i Vejle Amt, viceborgmester i Tørring-Uldum Kommune, medlem af Kommunernes Landsforenings udvalg for teknik og forsyning og 1. viceborgmester i Hedensted Kommune.

 

Mette GjerskovMette Gjerskov (S) udviklingsordfører
Mette Gjerskov er uddannet cand.angro. ved Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole. Hendes politiske karriere begyndte for alvor, da hun i 2002 stillede op som kandidat for Socialdemokratiet i Roskildekredsen. Hun blev for første gang valgt ind i Folketinget i 2005 og har fungeret som minister for fødevarer, landbrug og fiskeri 2011 til 2013. Hun har tidligere været formand for Dansk Røde Kors, Gundsø lokalafdeling 1994-2005, og vicepræsident for Dansk Røde Kors 1999-2004.

 

Lehnart FalkLehnart Falk, generalsekretær i ADRA Danmark
Lehnart Falk er oprindeligt uddannet tømrer, men tog som 24-årig til Australien og læste en bachelor i teologi, der blev afsluttet med en Master i Religion i England. Det blev startskuddet til et 17 år langt virke som præst i Danmark og på Færøerne. Sideløbende uddannede han sig til cand.psych. på Københavns Universitet. Fra 1996-2006 var han ansat med blandt andet nødhjælp i Red Barnet og sikring af børns psykiske velvære og beskyttelse. Samtidig fuldførte Lehnart en master i Afrika-studier. I 2006 blev han generalsekretær hos ADRA Danmark, hvorfor han gennemførte en diplomuddannelse i lederskab. Som generalsekretær arbejder han for, at udviklingsbistanden sætter værdier og mennesker i centrum frem for processer og strukturer.

 

Frans Mikael JansenFrans Mikael Jansen, generalsekretær i Mellemfolkeligt Samvirke
Frans Mikael Jansen er uddannet cand.scient.soc., med speciale i demokratisering, menneskerettigheder og ledelse, og har mere end 30 års erfaring med dansk udviklingssamarbejde og har arbejdet i mere end 30 lande. Han har blandt andet været leder af Danidas program for god regeringsførelse i Uganda, direktør og partner i konsulentfirmaet International Development Partners, generalsekretær i ulandsorganisationen Ibis, uddannelsesleder i Røde Kors´ sundhedsprogram i Malawi og udviklingsarbejder for Mellemfolkeligt Samvirke i Tanzania.

 

Birgitte Qvist-SørensenBirgitte Qvist-Sørensen, generalsekretær for Folkekirkens Nødhjælp
Birgitte Qvist-Sørensen er uddannet teolog og har bl.a. en master i Management Development fra CBS. Hun har været programleder for Red Barnet i Bosnien og Hercegovina, ansat på UNIFEM's regionalkontor i Bangkok og arbejdet for UNESCO i Paris. Fra 2000 til 2005 underviste hun for Mellemfolkeligt Samvirke i konfliktløsning for politiske interessegrupper fra bl.a. Lesotho og Nepal. I 2010 afløste hun Christian Friis Bach som international chef i Folkekirkens Nødhjælp.

 

Henrik Julius NielsenHenrik Nielsen, ph.d.
Henrik Nielsen er uddannet cand.scient.soc et ph.d. Han har tidligere arbejdet på DIIS, på Institut for Menneskerettigheder og på Center for Udviklingsforskning. Derudover har Henrik Nielsen været selvstændig konsulent og arbejdet i Serbien samt i forskellige afrikanske lande. Han har beskæftiget sig med effekter af udviklingsbistand, med rettighedsbaseret udvikling og med støtte til eksportsektorerne i u-landene. I øjeblikket arbejder han bl.a. med Post-2015-dagsordenen, NGO'ernes nye rammebetingelser, revisionen af civilsamfundsstrategien, ny krav om resultatmåling og effektivitet af bistand.

Omtalte personer

Hans Kristian Skibby

MF (løsgænger)
shippingmand (DFDS 1992)

Mette Gjerskov

MF (S), ordfører for miljø og verdensmål
cand.agro. (Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole 1993)

Politik har aldrig været vigtigere
Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser