Sådan er det gået FN's verdensmål

DOKUMENTATION: Hvordan er det gået med FN's otte verdensmål fra 2000, der blandt andet ville halvere antallet af fattige i verden? Altinget giver et overblik her. 

Mål 1: Halvere fattigdom og sult i verden 
I 1990 levede 1,9 milliarder mennesker for mindre end 1,25 dollars om dagen, men i 2015 var det tal reduceret til 836 millioner mennesker. Med mere end en milliard mennesker, der er løftet ud af ekstrem fattigdom, er første del af målet nået. 

Andelen af underernærede mennesker, der lever i udviklingslande, er næsten halveret siden 1990. Dog vurderes det, at omkring 795 millioner mennesker i verden stadig er underernærede. 

Mål 2: Opnå grundskole til alle
Målet er ikke opfyldt. Men andelen af børn, der går grundskole i udviklingslandene, er vokset fra 83 procent i 2000 til 91 procent i 2015.

På globalt plan er antallet af børn, der ikke går i skole, næsten halveret. I 2000 gik 100 millioner børn ikke i grundskole, mens det i 2015 blev estimeret til at være 57 millioner børn. 

Mål 3: Fremme ligestilling mellem mænd og kvinder og styrke kvinders rettigheder
Langt flere piger går i skole i dag end for 15 år siden. F.eks. var der i Sydasien kun 74 piger indskrevet i grundskole for hver 100 drenge. I 2015 er tallet 103 piger for hver 100 drenge.

Derudover er kvinder bedre repræsenteret i parlamenter. I 174 lande, som FN har kigget på, er der i 90 procent af alle lande flere kvinder i parlamentet end i 1995.  

Mål 4: Reducere børnedødeligheden med to tredjedele
Målet er ikke nået. Men andelen af børn, der dør, før de fylder fem år, er mere end halveret de sidste 25 år. Tallet er faldet fra 90 til 43 dødsfald per 1000 fødsler af levende børn siden 1990. I alt betyder det, at antallet af børn, der dør, før de fylder fem år, er reduceret fra 12,7 millioner i 1990 til næsten seks millioner i 2015.

Mål 5: Reducere dødeligheden blandt gravide og fødende kvinder
Målet er ikke nået. Men den globale mødredødelighed er næsten halveret i løbet af de sidste 25 år.

Og så var der ved 71 procent af fødslerne trænet sundhedspersonale til stede. Det er en stigning fra 59 procent i 1990. 

Mål 6: Bekæmpe udbredelsen af HIV/AIDS, malaria og andre sygdomme
FN's mål om at standse udbredelsen af HIV/AIDS inden 2015 er ikke blevet mødt. Dog er antallet af nye HIV-smittede faldet med omkring 40 procent fra 2000 til 2015. Det er et fald fra 3,5 millioner nye smittede til 2,1 millioner.

Derudover er 6,2 millioner malariadødsfald undgået mellem 2000 og 2015. Det drejer sig hovedsageligt om børn under fem år i subsaharisk Afrika. 

Mål 7: Sikre en miljøvenlig og bæredygtig udvikling
En af FN's konkrete målsætninger for at sikre en bæredygtig udvikling var at halvere andelen af mennesker i verden, der ikke havde adgang til forbedrede drikkevandsforhold. Siden 1990 har omkring 2,6 milliarder mennesker fået adgang til forbedrede drikkevandsforhold, og målsætningen blev allerede mødt i 2010.  

Mål 8: Opbygge et globalt partnerskab for udvikling
Mellem 2000 og 2014 var der en stigning på 66 procent i fastepriser i udviklingsbistanden fra udviklede lande. Udviklingsbistanden nåede i 2014 op på 135,2 milliarder dollars. 

Derudover har 43 procent af verdens befolkning nu adgang til internettet, mens det i 2000 kun var seks procent. Og 95 procent procent af verdens befolkning i 2015 har mobildækning.

Kilde: FN's 'The Millennium Development Goals Report 2015'.

,

Forrige artikel Thorning fører valgkamp fra New York Thorning fører valgkamp fra New York Næste artikel Nye FN-mål i hus – nu kommer den svære del Nye FN-mål i hus – nu kommer den svære del