Forrige artikel Satire fra Embedsværftet: LGBT-person til virksomheder: Drop regnbueflaget eller betal homoskat Satire fra Embedsværftet: LGBT-person til virksomheder: Drop regnbueflaget eller betal homoskat Næste artikel Satire fra Embedsværftet: Du er nødt til at have bureaukrati med til hele klassen Satire fra Embedsværftet: Du er nødt til at have bureaukrati med til hele klassen
Finanslov vækker glæde i ngo'er

Finanslov vækker glæde i ngo'er

FL20: Det er en sejr, at der på finansloven er afsat 150 millioner kroner til klimabistand, som ikke tages fra ulandsmidlerne. Det er konklusionen fra tre ngo'er, Altinget har talt med. Håbet er, at det kan bruges som løftestang for næste års finanslov.